Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam để gần 7.400 ha đất bị lấn chiếm

(CLO) Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam hiện còn để 7.396,73 ha đất bị lấn chiếm, chưa được thu hồi (chiếm 15,44% tổng diện tích được giao, thuê).

Audio
Thanh tra Chính phủ đề nghị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam khẩn trương xử lý 7.400 ha đất bị lấn chiếm. Trong ảnh: Trụ sở Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Thanh tra Chính phủ đề nghị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam khẩn trương xử lý 7.400 ha đất bị lấn chiếm. Trong ảnh: Trụ sở Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor, mã chứng khoán trên HNX: VIF).

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam hiện đang quản lý, sử dụng 47.895,60 ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích chưa được cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc, cắm mốc là 32.450,28 ha. Đáng chú ý, Vinafor còn để diện tích đất bị lấn chiếm chưa thu hồi là 7.396,73 ha (chiếm 15,44% tổng diện tích được giao, thuê).

Theo Thanh tra Chính phủ, việc lấn chiếm chủ yếu xảy ra vào giai đoạn 2005 trở về trước, trong đó có nguyên nhân do những năm trước đây, các lâm trường quốc doanh được giao đất lâm nghiệp nhưng để đất trống nhiều năm không đưa vào sử dụng nên bị hộ dân lấn, chiếm.

Thanh tra Chính phủ cho rằng đất lâm nghiệp trước đây chưa được đo đạc, cắm mốc và chưa có bản đồ địa chính, không có hồ sơ ranh giới cụ thể nên khi bị lấn chiếm không có đầy đủ hồ sơ pháp lý để xử lý triệt để, dẫn đến tình trạng lấn chiếm xảy ra trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân nhận khoán rừng và đất rừng, tuy nhiên khi hết chu kỳ nhận khoán không ký lại hợp đồng nhận khoán, không trả lại đất cho bên giao khoán.

Về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thủ tướng, Tổng công ty Lâm nghiệp được giao quản lý, sử dụng 83 cơ sở nhà đất (tổng diện tích 55,39 ha đất), đến nay mới trình các cơ quan chức năng phê duyệt xử lý, sắp xếp 7 cơ sở, còn 76 cơ sở chưa được xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết 2 công ty con của Vinafor là Công ty Vinafor Vinh và Vinafor Sài Gòn để nhà, xưởng, văn phòng xuống cấp, sử dụng lâu năm và hết khấu hao nhưng chưa có phương án đầu tư mới để khai thác, sử dụng có hiệu quả diện tích đất đai đã được giao, thuê.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Vinafor chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những khuyết điểm, vi phạm đã nêu tại kết luận thanh tra; kiểm tra, rà soát đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Vinafor chủ động phối hợp, đề xuất với UBND các tỉnh, thành phố xử lý, giải quyết dứt điểm diện tích đất bị lấn, chiếm, tranh chấp và diện tích đất chồng lấn; khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng của các địa phương để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 32.450,28 ha đất; hoàn thành việc rà soát, cắm mốc với 2.608 ha đất còn lại.

T.Toàn