Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam

(CLO) Hôm nay 6/12, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam”.

Audio

Tham dự Hội thảo có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lão thành cách mạng cùng hơn 400 đại biểu đại diện các cơ quan trong và ngoài Quân đội.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: BQP.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: BQP.

Theo đó, ngày 22 tháng 12 năm 1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên, tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của chi bộ đảng và chính trị viên đảm nhiệm công tác chính trị. Dù còn những khó khăn, thiếu thốn của buổi đầu thành lập, song hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã có mục tiêu, phương hướng rõ ràng. Đó là: Lấy công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng và công tác binh vận của Đảng làm cơ sở cho mọi hoạt động của Đội. Điều đó khẳng định quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của Tổng cục Chính trị (TCCT) gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, với các tên gọi khác nhau: Từ Cục Chính trị, Chính trị Cục Bộ Quốc phòng, Cục Chính trị Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy đến Tổng cục Chính trị (7-1950), TCCT luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương xác lập, củng cố, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo. Ảnh: BQP.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo. Ảnh: BQP.

Chiến thắng của quân đội trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã chứng minh và khẳng định công tác đảng, công tác chính trị là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng - yếu tố quyết định phát huy sức mạnh chính trị, tinh thần, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam nhằm góp phần giáo dục truyền thống, tiếp thu kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động Cơ quan TCCT và cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân. Thông qua đó, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Chiến lược quân sự; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia... Định hướng chính trị, tư tưởng, đề cao tính chủ động nhạy bén trong nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, lịch sử TCCT gắn liền với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ những ngày đầu thành lập Quân đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã được xác lập, từ đó hình thành tổ chức công tác chính trị và chế độ công tác Đảng, công tác chính trị do cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chuyên trách đảm nhiệm.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: BQP.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: BQP.

Việc xác định Ngày thành lập QĐND Việt Nam cũng là Ngày truyền thống của TCCT càng có ý nghĩa to lớn, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: Việc TCCT lấy ngày 22/12/1944 làm ngày truyền thống đã phản ánh đúng một sự thật lịch sử: Có Quân đội là có ngay sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và công tác chính trị, một nhân tố thuộc về bản chất của Quân đội cách mạng.

Gắn liền với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, TCCT tích cực, chủ động đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến lên hiện đại; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Đề dẫn tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT đề nghị các đại biểu tiếp tục làm rõ, khẳng định vai trò quan trọng, những đóng góp to lớn của TCCT đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam. Cụ thể: Làm rõ hơn quá trình ra đời, phát triển của TCCT gắn với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị qua các giai đoạn cách mạng. Khẳng định cơ chế và nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của TCCT đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của QĐND Việt Nam và những đòi hỏi của thực tiễn đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: BQP.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: BQP.

Trên cơ sở làm sáng tỏ những kinh nghiệm về hoạt động công tác chính trị qua các thời kỳ lịch sử, đề xuất nội dung, biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đòi "phi chính trị hóa" quân đội. Làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCCT trong sạch vững mạnh, Cơ quan TCCT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 75 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội; các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương, các cơ quan đơn vị trong quân đội; các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội qua các thời kỳ và các nhà khoa học. Những tham luận là kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, trí tuệ, có giá trị khoa học về lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao của các tác giả đối với TCCT, được Ban Tổ chức biên soạn thành Kỷ yếu Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định, tham luận của các đại biểu trình bày tại Hội thảo một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp to lớn của TCCT đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam suốt 75 năm qua. Bảy mươi lăm năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của quân đội, TCCT không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh chung. Ảnh: BQP.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh chung. Ảnh: BQP.

Thông qua hoạt động thực tiễn sinh động, TCCT lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng chiến đấu, công tác và lao động sản xuất của quân đội, với phương châm: Ở đâu có bộ đội là ở đó có công tác đảng, công tác chính trị. Điều này đã nói lên vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và những đóng góp to lớn của TCCT, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị đối với chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của quân đội; góp phần vào nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng.

"Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm mà TCCT, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp tiếp tục phấn đấu, lập nên những thành tích mới, tô thắm truyền thống: “Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết, thống nhất, quyết chiến, quyết thắng” của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam". Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

PV