Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(CLO) Sáng 16/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (22/12/1944 – 22/12/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. .

Báo nói Công luận

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi Lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: BQP.

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: BQP.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trương thành của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Đại tướng Lương Cường khẳng định: Lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu hoạt động của công tác đảng, công tác chính trị và trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và chiến thắng..

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: BQP.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: BQP.

Trải qua quá trình 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn bám sát đường lối cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội, tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng những thành tích, sự trưởng thành, lớn mạnh của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thực tiễn lịch sử 75 năm qua đã chứng minh sự phát triển, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam chính là kết quả lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân…

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng sự trưởng thành, lớn mạnh của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: BQP.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng sự trưởng thành, lớn mạnh của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: BQP.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân; góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: BQP.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: BQP.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

PV