Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ giúp tránh bẫy thu nhập trung bình

(CLO) Hôm nay (11/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã dự hội nghị công bố kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Hà Nội.

Audio
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh cuộc tổng điều tra vào 0h ngày 1/4/2019 đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và thành công tốt đẹp. Kết quả của tổng điều tra là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học, tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng mục tiêu để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống thống kê quốc gia, phục vụ nhu cầu thông tin của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, cả ở Trung ương và địa phương trong đánh giá tình hình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung, đặc biệt là vấn đề dân số và nhà ở.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này cũng có ý nghĩa phục vụ dữ liệu cho các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xem xét, cơ cấu và hoạch định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống pháp luật, chính sách về dân số và nhà ở đến năm 2030 - thời điểm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 - 100 năm thành lập nước.

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Trích xuất một số dữ liệu từ Tổng điều tra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết sau 10 năm, dân số Việt Nam tăng 10,4 triệu lên trên mức 96,2 triệu người, bình quân tăng dân số 1,14%/năm, chậm hơn so với tốc độ của giai đoạn 1999- 2009, để đến năm 2020 dân số không vượt quá 98 triệu người, đạt được yêu cầu của Chiến lược dân số và tập trung vào nâng cao chất lượng dân số.

Về nhà ở, 93,1% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố, tăng đều qua 10 năm và so với cả các giai đoạn trước. Về bình quân diện tích/đầu người thì đến nay đã có 23,5 m2/đầu người, cao hơn mức 6,8 m2 của năm 2009,...

Phó Thủ tướng cho biết số liệu từ Tổng điều tra 2019 sẽ giúp các cơ quan, chuyên gia có dữ liệu để phân tích xu hướng dân số để có đối sách, chính sách kịp thời để tận dụng thời kỳ dân số “vàng”, giúp dân số Việt Nam không rơi vào tình trạng “chưa giàu đã già” và tránh bẫy thu nhập trung bình, quan tâm tới người yếu thế, những người có thu nhập thấp.

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Về nhà ở, Phó Thủ tướng bày tỏ chia sẻ số liệu 1,4 triệu hộ với 5 triệu người còn sống nhà ở sơ sài, đặc biệt còn 4.800 hộ không có nhà ở và nhấn mạnh thông điệp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong xác định đối tượng và chính sách hỗ trợ cho người dân.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ bước đầu và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động trí lực, nguồn lực để sử dụng, gia cố giá trị của các số liệu này trong các báo cáo phân tích, đánh giá chi tiết để đạt được các mục tiêu hoạch định chiến lược và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách.

Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Ngày 26/12/2019 là ngày Dân số Việt Nam, Ban Chỉ đạo sẽ công bố kết quả chính thức của tổng điều tra dân số và nhà ở.

PV