Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu dừng triển khai hơn 40 cuộc kiểm toán do dịch Covid-19

(CLO) Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona (COVID-19) tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu dừng triển khai hơn 40 cuộc kiểm toán Đợt 1 đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán, nhưng chưa triển khai Quyết định kiểm toán tại đơn vị.

Audio

Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương, đơn vị được kiểm toán tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo đại hội đảng các cấp.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 333/CĐ-KTNN triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 333/CĐ-KTNN triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các cuộc kiểm toán đã triển khai, các Đoàn, Tổ kiểm toán phải tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch COVID-19; ưu tiên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị được kiểm toán trong phòng, chống dịch COVID-19, trường hợp cần thiết Thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định dừng kiểm toán tại các đầu mối, đơn vị, dự án chi tiết tại từng Đoàn kiểm toán phù hợp với điều kiện cụ thể trong phòng, chống dịch COVID-19; có giải pháp đảm bảo an toàn cho Kiểm toán viên, Đoàn kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời gian kiểm toán tại đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Trâm Anh