Điều chỉnh kích thước chữ

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra chậm ban hành kết luận

(CLO) Trong cuộc họp ngày 8/11, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, trong tháng 11 cũng như 2 tháng còn lại của năm 2018, các cục, vụ dành thời gian tập trung vào một số cuộc thanh tra còn lại của năm 2018.

Thông tin tại cuộc họp, một số việc còn chậm so với yêu cầu, như: Một số cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất chậm ban hành kết luận thanh tra, có 17 việc quá hạn chưa hoàn thành… Tháng 11/2018, tổng số công việc Thanh tra Chính phủ (TTCP) dự kiến triển khai là 206 việc (146 việc tháng 10 chuyển sang, 60 việc triển khai mới). 

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra chậm ban hành kết luận . Ảnh TTCP

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay các vụ, cục đã rất tích cực triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, chỉ còn vài cuộc thanh tra mới triển khai. Các đơn vị trực thuộc khác và các đơn vị sự nghiệp cũng rất chủ động triển khai nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra cho rằng vẫn còn nhiều việc cần tập trung thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, về lĩnh vực thanh tra, còn 16 cuộc thanh tra chậm ban hành kết luận cộng với 25 cuộc thanh tra của năm 2018 đã kết thúc thanh tra trực tiếp là 42 cuộc thanh tra. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Do đó, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các cục, vụ cũng như các trưởng đoàn phải tập trung triển khai. Về lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều vướng mắc về cả cơ chế và tổ chức thực hiện nên còn nhiều vụ việc phức tạp kéo dài. 

Trong tháng 11 cũng như 2 tháng còn lại của năm 2018, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái yêu cầu các cục, vụ dành thời gian tập trung vào một số cuộc thanh tra còn lại của năm 2018. Một số cuộc thanh tra chuyên đề cần chuẩn bị sớm, phải có đề cương, phối hợp với Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra tỉnh, địa phương để tránh chồng chéo.

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 10/2018, TTCP đã thực hiện tổng số 397 công việc trong tháng, hoàn thành 251 công việc, chiếm 63,2%; 146 công việc chưa hoàn thành. Về công tác thanh tra, ban hành 01 kết luận thanh tra; triển khai mới 06 cuộc thanh tra. Tính đến nay, TTCP đã và đang triển khai 56/57 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát hoạt động 12 đoàn thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp 15 đoàn thanh tra; thẩm định 03 dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc 01 kết luận thanh tra; kiểm tra 01 kết luận thanh tra. 

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt việc tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; ban hành 02 quyết định kiểm tra, rà soát nội dung khiếu nại, tố cáo, 03 báo cáo kết quả rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo; 01 thông báo kết luận kiểm tra. 

Về công tác phòng chống tham nhũng, tập trung hoàn thiện dự thảo Luật PCTN (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6; chuẩn bị xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành sau khi Luật được thông qua; triển khai các hoạt động theo chương trình công tác của Chính phủ và Ban chỉ đạo TƯ về PCTN.

PV