Điều chỉnh kích thước chữ

TP.HCM chấn chỉnh hoạt động tiếp dân

(CLO) Văn phòng UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện chấn chỉnh hoạt động tiếp công dân theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Báo nói Công luận

Giải quyết hồ sơ cho người dân tại Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. 

Theo đó, thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện phải có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc tiếp dân, thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất và công khai lịch tiếp dân của người đứng đầu trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, các phương tiện thông tin, báo đài và niêm yết tại địa điểm tiếp công dân.

Thành phố yêu cầu cán bộ tiếp công dân có thái độ tôn trọng, lắng nghe, hướng dẫn tận tình người dân đến liên hệ, tránh gây bức xúc cho người dân; lập danh sách các vụ việc, địa bàn có khả năng phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Các đơn vị cần giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến khiếu kiện tại địa phương, nhất là những vụ khiếu kiện phức tạp, các vụ việc do đơn vị đang thụ lý; phân công rõ trách nhiệm cơ quan tham gia giải quyết để ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp, lây lan thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, dễ bị đối tượng xấu lợi dụng kích động, lôi kéo người dân khiếu kiện tập trung đông người, biểu tình.

Khi có phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức phải trực tiếp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, đối thoại công khai với người khiếu kiện.

Thành phố cũng cho biết sẽ giao lực lượng công an kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền biện pháp xử lý những tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh trật tự; kiên quyết xử lý những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Minh Châu