Điều chỉnh kích thước chữ

TP. HCM: Điểm mặt hàng loạt công ty “chây ì” tiền tài trợ bắn pháo hoa

(CLO) Ngày 29/1/2021, Thanh tra TPHCM đã có thông báo kết luận thanh tra số 13/TB-TTTP –P3 (năm 2018, 2019) trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và quản lý sử dụng tài chính tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Audio

Theo Thanh tra TPHCM, về tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp tài trợ bắn pháo hoa, các công ty được giao chưa thực hiện đúng cam kết, chưa nộp số tiền gần 73,880 tỷ đồng.

Thanh tra thành phố kiến nghị thu đủ số tiền là 73,880 tỷ đồng của của 4 Công ty hỗ trợ bắn pháo hoa (Ảnh minh họa)

Thanh tra thành phố kiến nghị thu đủ số tiền là 73,880 tỷ đồng của của 4 Công ty hỗ trợ bắn pháo hoa (Ảnh minh họa)

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Bình Minh chưa nộp số tiền 27 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông chưa nộp 46 tỷ đồng, Công ty Megacom Việt Nam chưa nộp 500 triệu đồng, Công ty Cổ phần I Sáu Mươi Tám chưa nộp 350 triệu đồng.

Với số nợ của các công ty này, Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM đã có văn bản đôn đốc thu nợ nhưng chưa có biện pháp xử lý, để phát sinh nợ động kéo dài từ năm 2018.

Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện báo cáo UBND thành phố về các nội dung thu, chi và công nợ của các Công ty tham gia thực hiện sự kiện, lễ hội (xã hội hóa) nhưng chưa đề xuất hướng xử lý các Công ty vi phạm cam kết, chậm thực hiện nghĩa vụ đóng góp kinh phí ngân sách nhà nước trong hoạt động xã hội hóa nêu trên

Để xảy ra các thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM, các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở này và các cá nhân, công ty có liên quan.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và đã được UBND thành phố kết luận chỉ đạo những nội dung sau:

Thu đủ số tiền đóng góp tiền hỗ trợ hoạt động bắn pháo hoa (nguồn kinh phí xã hội hóa) đối với các Công ty thực hiện đúng theo cam kết (tổng số tiền là 73,880 tỷ đồng) trình UBND thành phố xem xét quyết định.

Ngoài ra, Thanh tra thành phố cũng kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các phòng, đơn vị cá nhân có liên quan đến các sai sót,sai phạm như đã nêu trong Kết luận thanh tra.