Điều chỉnh kích thước chữ

TP. HCM họp báo về tiến trình khắc phục vi phạm tại Thủ Thiêm

(CLO) Chiều ngày 14/8, UBND TP. HCM tổ chức họp báo thông tin về tiến trình khắc phục vi phạm kinh tế, quy hoạch, thực hiện các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Báo nói Công luận

Tại cuộc họp báo, Lãnh đạo UBND TP. HCM và đại diện các sở ban ngành liên quan đã công bố kế hoạch, tiến độ thực hiện khắc phục vi phạm kinh tế, quy hoạch, thực hiện các dự án theo Kết luận thanh tra 1037 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, công bố ngày 26/6.

Lãnh đạo TP. HCM họp báo chiều 14/8. Ảnh: TT

Lãnh đạo TP. HCM họp báo chiều 14/8. Ảnh: TT

Theo đó, việc thực hiện hoàn trả 26.000 tỉ đồng vào ngân sách theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Phó giám đốc Sở Tài chính Trần Mai Phương cho biết, số tiền 26.000 tỉ nêu trong kết luận thanh tra là tiền tạm ứng chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ nhà tái định cư cho người dân bị thu hồi đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Do đó, việc thu hồi hoàn trả số tiền này cho ngân sách phải thực hiện các thủ tục quyết toán. 

Về những khiếu nại của công dân liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sau khi hoàn tất các cơ sở pháp lý về ranh quy hoạch, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như đã nêu trên, UBND quận 2 rà soát, phân loại, tập trung áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngoài ra, về ranh quy hoạch của khu 4,3ha được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. UBND TP. HCM đã thực hiện một số công việc sau theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, về quy hoạch phần đất diện tích khoảng 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP.HCM đã căn cứ theo các bản đồ nêu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ theo hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa đất nhằm đảm bảo diện tích tổng cộng ít nhất đạt được 4,3ha và phù hợp các điều kiện hiện trạng tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lần đầu tiên.

Các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ trên nguyên tắc đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn và được đại đa số người dân đồng thuận.

Đối với các trường hợp đang có khiếu nại nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng không nằm trong phần đất diện tích khoảng 4,3 ha, khu phố 1, phường Bình An, trên cơ sở kết quả tiếp xúc và ghi nhận ý kiến của các hộ dân, UBND TP sẽ hoàn chỉnh chính sách trình HĐND TP thông qua và triển khai thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Được biết, UBND TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng  chấp thuận cho TP .HCM tiếp tục thực hiện dự án. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng, Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan sẽ tham mưu UBND TP xây dựng để trình HĐND TP đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

Về các dự án mà UBND TP giao đất không qua đấu giá, ông Nguyễn Thế Minh - Trưởng Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho biết, có giao đất cho 4 dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất. 

Đó là các dự án khu phức hợp tháp quan sát diện tích 11,5ha do Công ty Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư, khu phức hợp Sóng Việt diện tích 4,8ha. Hai dự án này đã đóng tiền sử dụng đất cho nhà nước. 

Thanh tra Chính phủ kiến nghị TP nghiên cứu tính lại tiền sử dụng đất của các dự án này để thu hồi khoản còn thiếu. 

Bên cạnh đó, dự án khu phức hợp Thông Minh rộng hơn 5ha do Tập đoàn Lotte làm chủ đầu tư làm chủ đầu tư chưa đóng tiền sử dụng đất, khi Khu đô thị Thủ Thiêm được thanh tra, TP.HCM  đã ngưng thủ tục thực hiện các dự án. 

UBND TP kiến nghị Thủ tướng cho Tập đoàn Lotte tiếp tục thực hiện dự án vì đây là nhà đầu tư nước ngoài, có cam kết của chính phủ hai nước, nhà đầu tư đã thể hiện quyết tâm thực hiện dự án khi tham gia với TP từ năm 2010.

Thái Sơn