Điều chỉnh kích thước chữ

TP. HCM: Kiến nghị xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

(CLO) UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương cấp phép đầu tư hoạt động đối với một số ngành có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Audio
Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. HCM đang được kiến nghị xử lý triệt để (Ảnh minh họa)

Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. HCM đang được kiến nghị xử lý triệt để (Ảnh minh họa)

Để giải quyết các khó khăn trong công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. HCM, UBND TP đã kiến nghị Trung ương cấp phép đầu tư hoạt động đối với một số ngành có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Đồng thời hướng dẫn xử lý các trường hợp hoạt động không đúng ngành nghề đã đăng ký; sớm ban hành quy trình rút tên đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính trong đó bổ sung biện pháp cưỡng chế bằng hình thức ngưng cung cấp điện, nước; đồng thời bổ sung các quy định ràng buộc trong việc cung cấp điện, nước cho các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh khi các đơn vị này vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị đình chỉ hoạt động.

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ tiếp tục đôn đốc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để; thường xuyên giám sát các cơ sở đã thực hiện rút tên, tránh để xảy ra trường hợp tái phạm.

UBND TP. HCM sẽ tập trung nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải; cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng TP sạch, xanh, bền vững.

P.V