Điều chỉnh kích thước chữ

TP. HCM là trung tâm tài chính, kinh tế Châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu vào năm 2045

(CLO) Ngày 5/5, UBND TP. HCM tổ chức Hội thảo Khoa học “Định hướng phát triển TP. HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đến năm 2045, TP. HCM sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.  

Audio
Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo "Định hướng phát triển TP. HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Ảnh: Huyền Mai

Mục tiêu trung và dài hạn của TP. HCM

Theo kế hoạch đặt ra, đến năm 2025, TP. HCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD.

Đến năm 2030, TP. HCM sẽ là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP. HCM sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.  

Tìm kiếm giải pháp đột phá

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trong hơn 45 năm qua, TP. HCM là đô thị lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế. Giai đoạn 2016 - 2019, GRDP của TP. HCM tăng bình quân 7,72%, duy trì vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, đóng góp hơn 22% GDP và hơn 26% thu ngân sách cả nước.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phát biểu. Ảnh: Huyền Mai

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phát biểu. Ảnh: Huyền Mai

Riêng năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, TP. HCM vẫn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kép, kinh tế tăng trưởng 1,39%, thu ngân sách đạt hơn 371.000 tỷ đồng và vẫn đóng góp hơn 25% thu ngân sách quốc gia.

Đặc biệt, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách trên địa bàn TP. HCM đã tăng từ mức 61,1% năm 2016 lên 71,4% năm 2020.

Với những điểm sáng nêu trên, đồng thời quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, TP. HCM đã chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI và đề ra mục tiêu trung và dài hạn.

Để triển khai hiệu quả những định hướng đó, Chủ tịch TP. HCM cho biết, TP. HCM nhận thức cần phải phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù, nhất là khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh của TP. HCM.

Đồng thời, tìm kiếm các mô hình, giải pháp đột phá để phát triển TP. HCM trong bối cảnh mới và cụ thể các mô hình, giải pháp này như là một đầu bài trong nhiệm vụ quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

"Chiếc áo chật" hạn chế sự năng động sáng tạo của TP. HCM

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đã có những tham luận, phân tích rất thiết thực về những thách thức mà TP. HCM phải đối mặt.

Ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Huyền Mai

Ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Huyền Mai

Ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phân tích về thách thức. Theo ông Hùng, quy hoạch chung của TP. HCM được quy hoạch từ năm 2010, đã đến lúc cần nghiên cứu và điều chỉnh quy hoạch.

Về hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải đô thị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhận xét, TP. HCM đã xác định rõ mục tiêu, vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện. 

TS Trần Du Lịch cho rằng, giữ vững vị thế, vai trò đầu tàu của TP. HCM là vấn đề mang tầm quốc gia chứ không phải chuyện riêng của TP. HCM.

TS. Trần Du Lịch. Ảnh: Huyền Mai

TS. Trần Du Lịch. Ảnh: Huyền Mai

Theo TS Trần Du Lịch, Việt Nam có phát triển được hay không, nằm ở chỗ có, hay không, tận dụng được động lực này – phát triển đầu tàu TP. HCM.

Trước thực tế TP. HCM đang giảm dần tốc độ tăng trưởng, TS Trần Du Lịch cho rằng TP. HCM phải xem lại khả năng chống chịu trước những khả năng bất thường của kinh tế.

Bất cập lớn nhất vẫn là hạ tầng, nhất là giao thông kết nối vùng – mà theo TS Trần Du Lịch là quá chậm trễ để giải quyết bài toán liên vùng để phát triển. Đây là đô thị đặc biệt, có nhiều lần có cơ chế đặc thù nhưng vẫn là chiếc “áo chật”, hạn chế khả năng năng động sáng tạo của TP. HCM.

Để TP. HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của cả nước, TS Trần Du Lịch cho rằng, trong 10 năm tới TP. HCM cần duy trì tốc độ tăng trưởng gấp 1,2-1,5 lần mức bình quân cả nước.

Hoạt động kinh tế phải là hoạt động mang tính thị trường nhất cả nước, nếu không sẽ không còn năng động. 

Liên quan cơ chế đặc thù, vị tiến sĩ Du Lịch cho rằng TP. HCM không cần cơ chế đặc thù mà cần cơ chế phù hợp với siêu đô thị, để TP. HCM được phát huy tính năng động sáng tạo, phát huy được vai trò của mình, giữ được vị trí đầu tàu.

Hoàng Tuấn

Bình Luận