Điều chỉnh kích thước chữ

TP. HCM: Thiếu cơ chế, vướng chính sách để trở thành trung tâm tài chính quốc tế

(CLO) Sáng 17/7, UBND TP. HCM tổ chức Hội thảo xây dựng TP. HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Audio
Vướng chính sách, TP. Hồ Chí Minh chưa thể trở thành Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: TL

Vướng chính sách, TP. Hồ Chí Minh chưa thể trở thành Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: TL

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, việc thiếu cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng mềm là những trở ngại trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng TP. HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, vai trò của thị trường tài chính ngày càng được khẳng định, được xem là kênh dẫn vốn hiệu quả của nền kinh tế và giảm dần sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào vốn vay ngân hàng.

Đặc biệt, kể từ sau Nghị quyết Trung ương 11 (Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII) thị trường tài chính được xác định là 1 trong 5 loại thị trường quan trọng, giúp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại TP. HCM, thị trường tài chính đã có những tiền đề quan trọng để tăng trưởng, phát triển khi từ năm 2001. Lúc đó, TP. HCM đã xác định tài chính là 1 trong 9 ngành dịch vụ trọng yếu của TP và trước nữa, năm 1998, Sở Giao dịch chứng khoán đã được thành lập tại TP. HCM.

Đến nay, ngành tài chính tăng trưởng bình quân 8,8%/năm và chiếm tỷ trọng 5,7% GRDP của TP. HCM. Ngành tài chính giúp TP. huy động khoảng 460.000 tỷ đồng/năm; đồng thời đóng góp khá nhiều về cơ chế, chính sách cho quá trình hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Song, nhìn chung thị trường tài chính TP. HCM vẫn còn nhiều khó khăn. Lực cản lớn nhất là TP. HCM chưa thể hình thành nên một trung tâm tài chính để đáp ứng nhu cầu của 13 triệu dân thành phố và hơn 7 triệu khách quốc tế.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong gợi ý một số vấn đề quan trọng cần trao đổi thấu đáo, như về mô hình phát triển; cơ sở hạ tầng; sự hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, tổ chức tài chính.

Theo ông Phong, “Trung tâm tài chính phải thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp, tổ chức tài chính lớn tham gia, có thể TP. HCM phải chấp nhận từ bỏ những lợi ích trước mắt để đạt được những lợi ích lớn hơn trong tương lai”.

Ngoài ra, để TP. HCM trở thành trung tâm tài chính thì những yếu tố liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách và tính đặc thù của TP. HCM so với các địa phương trên thế giới đóng vai trò quyết định.

“Việc thiếu cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực chất lượng cao… là những trở ngại khi thực hiện đề án xây dựng TP. HCM thành trung tâm tài chính quốc tế”, ông Nguyễn Thành Phong nhận xét.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong muốn, hội thảo sẽ giúp TP. HCM có những tham mưu đề xuất với các cơ quan Trung ương ban hành, sửa đổi những quy định để góp phần hoàn chỉnh thị trường tài chính tại TP. HCM.

Vì vậy, thông qua buổi Hội thảo này, TP. HCM mong muốn cùng trao đổi, lắng nghe góp ý, hiến kế của các chuyên gia để xác định hướng đi phù hợp trong thời gian tới.

Hoàng Tuấn