Điều chỉnh kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

(CLO) UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020.

Báo nói Công luận

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu sẽ tạo động lực phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống người dân. Ảnh: TL

Các tiêu chí để xét duyệt gồm: Sản xuất - thu nhập - hộ nghèo, giáo dục - y tế - văn hóa, an ninh trật tự - hành chính công, môi trường. 

Tại tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo bắt buộc có mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ ít nhất 10% sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã với thời gian ổn định từ 2 năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người của xã phải cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã không có hộ nghèo... 

Tiêu chí giáo dục - y tế - văn hóa quy định, tỷ lệ huy động trẻ học mẫu giáo đạt 90% trở lên, tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%...; trạm y tế xã bắt buộc có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên; có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu... 

Tiêu chí môi trường: Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đúng quy định đạt 100%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên... 

Linh Đan