Điều chỉnh kích thước chữ

TP. Hồ Chí Minh: Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông

(CLO) Ông Từ Lương, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền Thông TP. HCM.

Báo nói Công luận

 Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm ông Từ Lương giữ chức Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

 

Ngày 19/11, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Từ Lương, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền Thông TP. HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. 

Tại buổi trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cũng lưu ý ông Từ Lương về việc tạo điều kiện để báo chí hoạt động, nắm bắt hoạt động của thành phố để cung cấp công khai, minh bạch thông tin, cũng như định hướng thông tin cho báo chí một cách rõ ràng, đầy đủ để báo chí hoạt động. Ông Từ Lương cũng cam kết nỗ lực làm tròn trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Sở Thông tin - Truyền Thông TP. HCM trong quản lý báo chí. 

Ông Từ Lương, sinh ngày 16/4/1978, quê quán Hà Nội; có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Báo chí học, Nghiên cứu sinh xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp chính trị.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng giao nhiệm vụ nghiên cứu đề án thành lập Trung tâm báo chí để cung cấp và đưa thông tin chính thống cho báo chí tác nghiệp.

TS