Điều chỉnh kích thước chữ

TP. Hồ Chí Minh: Cần xử lý nghiêm hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật trong đấu thầu!

(CLO) Phát hiện có gian dối, không trung thực, đưa chủng loại vật tư không đúng theo yêu cầu hồ sơ mời thầu… Thế nhưng Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5) - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh (BMCC) vẫn được chủ đầu tư chọn thực hiện gói thầu giai đoạn 3 của dự án xây dựng Học viện Cán bộ TP.HCM với giá trị dự toán là 336.078.960.000 đồng.

Báo Công luận
 Thanh tra TP.HCM kiến nghị điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật trong đấu thầu giai đoạn 3 dự án Học viện Cán bộ TP.HCM

Theo kết luận Thanh tra số 36 ngày 24/10/2018 của Thanh tra TP. HCM, ở gói thầu giai đoàn đoạn 2 và 3 có vi phạm. Đặc biệt qua quá trình xét thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu của gói thầu giai đoạn 3 “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị Ký túc xá”, Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều thiếu sót, khuyết điểm cần phải kiểm điểm, xử lý và chấn chỉnh, khắc phục trong công tác đấu thầu.

Cụ thể, Tổ chuyên gia đấu thầu không đáp ứng trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu theo quy định tại Khoản 3, Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Thanh tra kết luận, nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh không đáp ứng về năng lực tài chính và kinh nghiệm, không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng vẫn được xét đạt về hồ sơ kỹ thuật.

Đánh giá về chủng loại vật tư dự thầu của Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh: Việc đánh giá hồ sơ dự thầu không căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu. Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh cung cấp chủng loại vật tư không đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu đã bỏ qua bước yêu cầu nhà thầu làm rõ việc vật tư không đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà xác định Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh xếp hạng 1.

Sau đó, Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh mới cam kết cung cấp chủng loại vật tư đúng hồ sơ mời thầu là thực hiện không đúng Khoản 1, Điều 15 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu “Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu,… ” và Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định “Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu…Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu” không thể hiện tính công bằng, cạnh tranh giữa các nhà thầu.

Cũng theo kết luận thanh tra, qua quá trình làm việc và căn cứ hồ sơ cho thấy Tư vấn đấu thầu là đơn vị thiếu năng lực, thiếu kinh nghiệm, đánh giá vật tư, thiết bị dự thầu của nhà thầu theo cảm tính, không thể hiện đặc tính về kỹ thuật của thiết bị, vật tư sử dụng cho công trình dẫn đến lựa chọn nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cho đến khi Đoàn thanh tra phân tích dựa trên cơ sở quy định pháp luật, ý kiến của cơ quan chuyên môn (Sở Kế hoạch và Đầu tư) và đơn vị Tư vấn Quản lý dự án, xác định việc tư vấn lựa chọn và xếp hạng Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh đứng đầu là chưa đúng quy định pháp luật nhưng Tư vấn Đấu thầu vẫn cố chấp khẳng định là đã thực hiện đúng theo quy định trong việc xếp hạng nhà thầu nhưng không đưa ra được những cơ sở pháp lý phù hợp. Điều đó, khẳng định Tư vấn đấu thầu cố ý báo cáo sai, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đáng chú ý, phía Tư vấn Quản lý dự án, trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã phát hiện ra những thiếu sót nêu trên của nhà thầu, bằng nhiều văn bản đã khẳng định và giữ nguyên quan điểm cho rằng Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh không đạt theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. Nhưng đến ngày 5/3/2018, đơn vị này lại có Văn bản số 78/2018/BKH-IDCo, để thay đổi quan điểm một cách bất thường. Cụ thể, đồng ý phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh xếp hạng nhất. Điều này cho thấy, đơn vị Tư vấn Quản lý dự án thể hiện hành vi bất nhất và bất thường trong việc báo cáo thẩm định kết quả xếp hạng nhà thầu và trình Chủ đầu tư phê duyệt kết quả xếp hạng nhà thầu, có dấu hiệu “thông đồng” với Tư vấn Đấu thầu. Chính đơn vị đã phát hiện ra sai sót của nhà thầu nhưng vẫn cố ý làm trái quy định pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cần được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm trọng hơn, thành viên nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 đã không trung thực, “gian dối” trong việc kê khai trong hồ sơ khi tham gia đấu thầu. Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 kê khai không có kiện tụng đang giải quyết. Thế nhưng theo văn bản số 1210/TATP-VP ngày 6/2/2018 của TAND TP.HCM thể hiện tại thời điểm xét gói thầu “Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Ký túc xá” Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 đang có vụ kiện “tranh chấp hợp đồng thi công công trình” với Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn và đang được TAND TP.HCM thụ lý giải quyết.

Theo kết luận thanh tra, việc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 không kê khai vụ kiện tụng là không đúng quy định tại hồ sơ mời thầu, được coi là hành vi “gian lận” và Hồ sơ dự thầu của Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh vi phạm điều cấm trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Ngoài ra, việc ký các văn bản liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị Ký túc xá” nhưng không có chứng chỉ đấu thầu, là thực hiện không đúng theo quy định Luật Đấu thầu.

Từ những vi phạm trên, Chánh Thanh tra TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM có đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, làm rõ việc Đảng ủy Học viện Cán bộ biểu quyết thống nhất chủ trương chọn nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh tại cuộc họp ngày 7/3/2018, không đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và quy định của Luật Đấu thầu.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM kiểm tra, làm rõ việc đơn vị Tư vấn Quản lý dự án (Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng) và Tư vấn đấu thầu (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long) có dấu hiệu “thông đồng” trong việc báo cáo lựa chọn nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu đề xuất Chủ đầu tư phê duyệt xếp hạng nhà thầu, vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu. Phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ liên quan đến vi phạm.

Và cấp thiết phải hủy quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị Ký túc xá”. Chỉnh sửa yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu, khối lượng dự toán thiếu để tổ chức đấu thầu lại theo quy định.

Trên cơ sở đồng ý với kết luận Thanh tra số 36 ngày 24/10 của Thanh tra TPHCM, hiện Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của Đảng ủy Học viện Cán bộ TPHCM trong việc biểu quyết chọn nhà thầu Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty Xây dựng Bình Minh. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Dự án Học viện Cán bộ TP.HCM được đầu tư xây dựng trên diện tích 71.783,7m2 tại phường 12, quận Bình Thạnh. Dự án được thực hiện theo 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư là 851.169.023.514 đồng, trong đó giai đoạn 3 là 336.078.960.000 đồng.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thanh Hải

 
 
Tin mới
Không để dịch bệnh làm tụt hậu kinh tế - xã hội của Thủ đô

(CLO) Tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 7/12, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu cần phân tích, đưa ra biện pháp phòng chống hiệu quả; quyết không để dịch bệnh làm tụt hậu kinh tế, xã hội của Thủ đô. 

Hai xe tải đâm trực diện trên quốc lộ 1A, bốc cháy dữ dội

(CLO) Sáng 7/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua đường tránh TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến 1 người tử vong.

Nhận vơ, dựa hơi các tác phẩm nổi tiếng, BH Media (BIHACO) kinh doanh phất lên như diều?

(CLO) Không rõ BH Media đã đăng ký quyền sở hữu bao nhiêu tác phẩm và khai thác chúng từ bao giờ, nhưng nguồn lợi từ việc “nhận vơ” các tác phẩm nổi tiếng mang lại cho đơn vị truyền thông này là không thể phủ nhận.

Hà Nội: Rà soát, sẵn sàng cơ sở vật chất điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng

(CLO) Sở Y tế Hà Nội vừa hỏa tốc ban hành Công văn 670/SYT-NVY về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới.

TP. HCM cho học sinh kiểm tra học kỳ I theo cấp độ dịch

(CLO) Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục ở địa bàn xác định dịch cấp 1, 2, 3 sẽ tổ chức thi học kỳ I hình thức trực tiếp, vùng dịch cấp độ 4 tổ chức thi trực tuyến.

Phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tìm người cao tuổi chưa tiêm vắc xin

(CLO) Đó là một trong những chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trong buổi làm việc với 6 tỉnh đang có ca mắc COVID-19 và số ca tử vong tăng.

Biden và Putin bước vào cuộc đàm phán về Ukraine với rất ít cơ hội thỏa hiệp

(CLO) Tổng thống Mỹ và Nga sẽ bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh qua video về vấn đề Ukraine, nhưng các chuyên gia đã dự đoán sẽ có rất ít cơ hội cho một bước đột phá.

Cắt nước sinh hoạt tại chung cư Eco Green Saigon: Có thể khởi kiện vì đã xâm phạm quyền lợi cư dân

(CLO) Luật sư Trần Minh Hùng cho rằng, việc cắt nước cư dân chung cư Eco Green Saigon cho thấy đây là việc không minh bạch, không tôn trọng cư dân và không thấu tình đạt lý.

Biến thể Omicron đe dọa kế hoạch mở cửa trở lại của châu Á

(CLO) Những lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron đang đe dọa phá hủy các kế hoạch mở cửa trở lại ở châu Á - Thái Bình Dương.