Điều chỉnh kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh lấy ý kiến cơ quan báo chí về văn kiện Đại hội Đảng bộ

(CLO) Ngày 14/7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đại biểu báo chí - xuất bản Thành phố góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Audio

Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và TP Hồ Chí Minh đều cho rằng về chủ đề dự thảo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI cần nhấn mạnh yếu tố đầu tàu cùng cả nước của TP. Ngoài ra, mục tiêu tổng quát nên có định hướng cho từng giai đoạn phát triển. Về bối cảnh, dự thảo báo cáo chính trị cần nhấn mạnh hệ lụy của dịch COVID- 19 đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP chủ trì hội nghị. Ảnh: Dũng Phương

Các đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP chủ trì hội nghị. Ảnh: Dũng Phương

Bên cạnh đó các ý kiến cũng đã đề xuất xem xét chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của TP; TP cần có đề án phát triển doanh nghiệp lớn của TP nhằm tạo động lực cho sự phát triển của TP; xây dựng khu công nghiệp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến. Đồng thời, trong phần đánh giá thông tin truyền thông cần nêu rõ hoạt động cơ quan báo chí và nhân lực báo chí, vì TP là trung tâm báo chí lớn của cả nước…

Nhiều ý kiến cũng cho rằng TP cần quan tâm phát triển đô thị vệ tinh; sớm triển khai các dự án quy hoạch, tránh các dự án quy hoạch “treo” gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. TP cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính trong Đảng; đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sắp xếp phù hợp người đứng đầu; có chính sách cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ sở Đảng.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá: Những ý kiến góp ý tại hội nghị là những cứ liệu cần thiết để Ban biên soạn lắng nghe, xem xét, hệ thống hóa vấn đề để góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Liên quan vấn đề quốc phòng - an ninh, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê, vừa qua, qua tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, Ban biên soạn tiếp thu và sẽ viết lại phần quốc phòng - an ninh, vì phần này chưa phản ánh đúng tầm và thế của TP là một đô thị lớn, có tính chất phát triển và dẫn dắt, lan tỏa khu vực.

Về một số vấn đề cụ thể như chỉ tiêu phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ TP tiếp tục thảo luận; cũng như giao cho Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh đánh giá tình hình trong bối cảnh khu vực, thế giới, nhận diện rõ tiềm lực của doanh nghiệp hiện nay để đưa ra chỉ tiêu, thông số sát tình hình và giải pháp phù hợp.