Điều chỉnh kích thước chữ

TP. Hồ Chí Minh: Phát hành trái phiếu huy động vốn cho các công trình trọng điểm

(CLO) Theo đó, khối lượng phát hành dự kiến là 800 tỷ đồng với mệnh giá 100.000 đồng. Trái phiếu chính quyền địa phương có các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Thời gian phát hành dự kiến 1 đợt vào đầu tháng 12/2018.

Audio

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và 2. Ảnh minh họa.

Nhằm huy động nguồn vốn ngoài xã hội, bổ sung vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trong năm nay, UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính chấp thuận Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2018.

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM được ủy quyền thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu này.

Trước khi kiến nghị Bộ Tài chính, UBND TP.HCM đã  trình HĐND TP.HCM đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2018 nhằm huy động vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công trung hạn.

Trước đó, UBND TPHCM cũng ban hành các giải pháp huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2018 – 2022, với tổng số vốn 2.867.357 tỷ đồng.

Theo đó, nguồn vốn cần huy động từ nguồn ngân sách, từ  nguồn xã hội, từ nguồn lực công; từ khu vực ngoài nhà nước; từ đầu tư trực tiếp nước ngoài; cơ chế chính sách, hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư...

Trong đó, TPHCM sẽ huy động tối đa nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước, như: Nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng như từ thuế, phí và lệ phí.

Phương Nhi