Điều chỉnh kích thước chữ

TP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu chấm dứt thí điểm chương trình giáo dục tích hợp

(CLO) UBND TP. HCM vừa có văn bản yêu cầu các trường khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động, thực hiện nghiêm Nghị định số 86/2018/NĐ – CP, hoàn tất dứt điểm trong năm học 2020 – 2021.

Audio

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lí các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các cơ sở giáo dục đang dạy chương trình giáo dục tích hợp (được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí điểm trước đây) chuyển đổi mô hình quản lí, hoạt động theo Nghị định số 86/2018/NĐ – CP trong quý II năm 2021.

Hiện tại ở TP. HCM có nhiều trường dạy chương trình giáo dục tích hợp (ảnh minh họa - nguồn internet).

Hiện tại ở TP. HCM có nhiều trường dạy chương trình giáo dục tích hợp (ảnh minh họa - nguồn internet).

Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp (được cho phép thí điểm trước đây) phải chấm dứt hoạt động thí điểm, khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động, thực hiện nghiêm Nghị định số 86/2018/NĐ – CP, hoát tất dứt điểm trong năm học 2020 – 2021.

Những trường hợp chậm điều chỉnh, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng giải quyết dứt điểm.

Trinh Phúc