Điều chỉnh kích thước chữ

TP. Thanh Hóa có 30/39 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch

(NB&CL) Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, tình hình khô hạn kéo dài, nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, kinh tế - xã hội của TP. Thanh Hóa vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Audio

Cụ thể, có 30/39 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó, một số ngành và lĩnh vực tăng trưởng khá, như: Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 1,3% so với kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt tăng 6,8% so với kế hoạch; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,5% so với kế hoạch.

Trong năm, tỷ lệ xử lý hồ sơ mức độ 3 đạt 86%, mức độ 4 đạt 60%, vượt kế hoạch tỉnh giao. Thành phố đã kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ông Lê Anh Xuân - Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa.

Ông Lê Anh Xuân - Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa.

Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, ông Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa cho biết, TP. Thanh Hóa đã đặt ra quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt để tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thu hút đầu tư; đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 12,5%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 96,6%.

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong xã hội, kiến nghị của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, ngày 9/12 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc TP. Thanh Hóa.

Thành phố Thanh Hóa ngày càng khang trang.

Thành phố Thanh Hóa ngày càng khang trang.

Cụ thể, thành lập phường Quảng Phú trên cơ sở toàn bộ 6,50km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.534 người của xã Quảng Phú; thành lập phường Quảng Đông trên cơ sở toàn bộ 5,33km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.395 người của xã Quảng Đông; thành lập phường Quảng Thịnh trên cơ sở toàn bộ 4,89km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.374 người của xã Quảng Thịnh; thành lập phường Quảng Tâm trên cơ sở toàn bộ 3,67km2 số 10.230 người của xã Quảng Tâm; thành lập phường Quảng Cát trên cơ sở toàn bộ 6,65km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.505 người của xã Quảng Cát; thành lập phường Thiệu Khánh trên cơ sở toàn bộ 5,32km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.425 người của xã Thiệu Khánh; thành lập phường Thiệu Dương trên cơ sở toàn bộ 5,71km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.122 người của xã Thiệu Dương; thành lập phường Đông Tân trên cơ sở toàn bộ 4,42km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.515 người của xã Đông Tân; thành lập phường Đông Lĩnh trên cơ sở toàn bộ 8,74km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.764 người của xã Đông Lĩnh; thành lập phường Long Anh trên cơ sở toàn bộ 5,79km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.243 người của xã Long Anh.

Sau khi thành lập thêm 10 phường, TP. Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường và 4 xã. Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc TP. Thanh Hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2021. Trên tinh thần của Nghị quyết, HĐND, UBND tỉnh sẽ sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức và đời sống nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn các phường mới được thành lập.

Quang Duy