Điều chỉnh kích thước chữ

TP Thanh Hóa: Nhiều kết quả quan trọng trong việc xây dựng Nông thôn mới

(CLO) Sau 8 năm triển khai thực hiện, thành phố Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Báo nói Công luận
Thành phố Thanh Hóa trở thành trung tâm chính trị của tỉnh Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa trở thành trung tâm chính trị của tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn TP Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng.

Thành phố Thanh Hóa được đánh giá là là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hoá. Đến tháng 8/2013, theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 19/8/2013 của Chính phủ, thành phố Thanh Hóa có 37 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 20 phường và 17 xã.

Kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện là 100% xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Sau khi sáp nhập các xã về thành phố, UBND Thành phố đã tổ chức rà soát quy hoạch Nông thôn mới của các xã đã được UBND các huyện phê duyệt. Giai đoạn 2012 - 2019, Thành phố Thanh Hóa đã quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo các xã kết hợp nhiều nguồn vốn khác nhau, ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn và kết quả đạt khá toàn diện.

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người 17 xã xây dựng Nông thôn mới đạt 43,6 triệu đồng/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2012. Thu hẹp khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa các khu vực nông thôn và thành thị của thành phố.

Thành phố Thanh Hóa phấn đấu 13/17 xã lên phường, có 01 xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân; phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 115 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo.

Hệ thống giao thông của Thành phố Thanh Hóa hầu hết đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo tính kết nối và đi lại thuận tiện. Kết quả đạt được tính đến nay, 100% hệ thống lưới điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện trên địa bàn 17 xã xây dựng Nông thôn mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Thanh Hóa có cơ sở vật chất trường học khá đồng bộ và khang trang, trên 90% trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 20 trường so với năm 2012. Chất lượng giáo dục thành phố luôn nằm trong tốp đầu của toàn tỉnh.

Thành phố đã tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế so sánh để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ.  

Những tuyến đường trong trung tâm thành phố Thanh Hóa

Những tuyến đường trong trung tâm thành phố Thanh Hóa

Trong những năm vừa qua, dịch vụ - thương mại phát triển nhanh cả về quy mô, loại hình; chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động luôn được thành phố quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực: Tỷ lệ lao động qua đào tạo của 17 xã thành phố tăng từ 50,45% (năm 2012) lên 80,8% (tính đến tháng 6/2019). Giải quyết việc làm mới cho người lao động, đạt 101% kế hoạch giai đoạn từ 2012 đến tháng 6/2019.

Các hoạt động văn hóa, thông tin và tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng về hình thức, chất lượng không ngừng được nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác bảo tồn di sản và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm đẩy mạnh.

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội. Thành phố chăm lo đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, chính sách đảm bảo lợi ích và động viên tinh thần cán bộ.

Thành phố Thanh Hóa đã đề ra các nội dung và giải pháp đối với từng lĩnh vực, từng tiêu chí Nông thôn mới, hướng tới Nông thôn mới chất lượng, bền vững. Chú trọng đẩy mạnh các giải pháp xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.

Hà Anh