Điều chỉnh kích thước chữ

TP.HCM yêu cầu khử khuẩn lớp học, đeo khẩu trang

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương và tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID -19.

Audio

Ngày 1/12, ngay sau khi có trường hợp bị lây nhiễm COVID -19 từ người cách ly, Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong ngành Giáo dục của thành phố.

Sở Giáo dục & Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động rà soát thông tin cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh, gia đình học sinh một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác về các trường hợp, các đối tượng có liên quan đến tình hình dịch COVID -19.

Khử khuẩn lớp học là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh COVID -19 trong trường học (ảnh nguồn internet).

Khử khuẩn lớp học là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh COVID -19 trong trường học (ảnh nguồn internet).

Yêu cầu, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Sở Giáo dục & Đào tạo; tăng cường công tác khử khuẩn vệ sinh trường, lớp học, tạo môi trường sạch sẽ, thông thoáng theo quy định;

Bố trí đầy đủ vòi nước, xà phòng và tổ chức cho học sinh rửa tay đúng cách thường xuyên;

Thông báo, nhắc nhở việc đeo khẩu trang theo quy định.

Đảm bảo sự liên hệ thường xuyên, thông suốt với Ban Chỉ đạo của địa phương, của Sở Giáo dục và Đào tạo; thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin chính thống một cách đầy đủ, kịp thời.

Trinh Phúc