Điều chỉnh kích thước chữ

TP.Thái Nguyên: Phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

(CLO) Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thái Nguyên lần thứ XVII đã xác định tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm.

Báo nói Công luận

Để biến mục tiêu trở thành hiện thực, những năm qua, TP Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế xã hội, tập trung cho phát triển cơ cấu hạ tầng, cùng với đó luôn đảm bảo phát triển đô thị bền vững.

Năm 2019 là năm thứ tư thành phố thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Để thực hiện thành công chủ đề năm 2019:“Tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội".

UBND thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đồng bộ, quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp kịp thời triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ

Để đảm bảo phát triển đô thị bền vững, công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn luôn được TP Thái Nguyên chú trọng. TP chủ động rà soát, đánh giá chất lượng và sự phù hợp của các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung; lập quy hoạch tại các khu vực mới phát triển nhằm bố trí nguồn lực thực hiện. Đồng thời, có cơ chế phù hợp huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế trong xã hội đầu tư vào các công trình giao thông, thoát nước và xử lý nước thải, rác thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh công viên...

Từ năm 2016, TP Thái Nguyên tập trung hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2035 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 20-12-2016. Theo đó, không gian đô thị TP Thái Nguyên được điều chỉnh, mở rộng về phía Đông và phía Bắc sông Cầu, có thêm 5 xã, thị trấn của các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, nâng diện tích tự nhiên của TP từ 170,7 km2 lên 223,1 km2.

Mỹ quan đô thị Thành phố Thái Nguyên ngày càng được đầu tư hiện đại

Mỹ quan đô thị Thành phố Thái Nguyên ngày càng được đầu tư hiện đại

Nm 2019 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã  đề ra nhiều giải pháp kịp thời triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định nhằm thực hiện thành công chủ đề năm 2019: “Tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội".

Trong đó, công tác quy hoạch và quản lý đô thị được TP hết sức chú trọng. TP đã chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên đến năm 2035; hướng dẫn về quy trình quản lý sau cấp phép xây dựng; Ban hành, triển khai Chỉ thị về việc nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; Triển khai thực hiện Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020; Đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020;

Đặc biệt, năm 2019 vừa qua, xác định đúng đắn vị trí, tầm quan trọng của công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị đối với sự phát triển của TP, sau khi ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 12/6/2019, UBND TP tiếp tục thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch tăng cường quản lý trật tự, mỹ quan đô thị - lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường, phố; thành lập các đoàn kiểm tra của UBND thành phố tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch số 95… đến nay, công tác quản lý đô thị, chỉnh trang, duy trì trật tự đô thị của thành phố đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng TP Thái Nguyên xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.

TP Thái Nguyên xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.

TP Thái Nguyên xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.

TP cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố. Đến nay đã có 12/12 dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố đã triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực; 06/12 công trình đã hoàn thành các hạng mục chính đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, năm 2019, TP tập trung triển khai dự án "Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên" với tổng mức đầu tư 100 triệu USD với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng phát triển bền vững, đồng bộ và thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường. Cùng với các công trình hạ tầng thiết yếu này, dự án còn hỗ trợ địa phương xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp, chiến lược phát triển hệ thống giao thông công cộng, lập kế hoạch quản lý hệ thống thoát nước, quan trắc chất lượng nước thải và cảnh báo ô nhiễm môi trường do nước thải...

Tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” của một đô thị trung tâm

Có thể nói đến nay, sau 9 năm được công nhận là đô thị loại I, thành phố Thái Nguyên đang từng bước khẳng định được vai trò, vị thế “đầu tàu” của một đô thị trung tâm, tạo tiền đề quan trọng xây dựng, phát triển tỉnh Thái Nguyên là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển trở thành thành phố xanh, văn minh hiện đại, công nghiệp thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch.

Thời gian tới, TP tiếp tục tổ chức thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, trong đó tập trung hoàn thiện quy hoạch chi tiết phường Chùa Hang, xã Sơn Cẩm, xã Linh Sơn, xã Huống Thượng, xã Đồng Liên.

Hoàn thiện chương trình phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Tổ chức lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch để thực hiện các dự án thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp giấy phép xây dựng, giấy phép thi công, đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép xây dựng. Xây dựng và triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiếp tục triển khai kế hoạch của TP về tăng cường công tác quản lý trật tự, mỹ quan đô thị; nhân rộng việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở trong công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị của người dân thành phố; kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn; tích cực triển khai thực hiện các dự án đầu tư, các dự án theo hình thức đối tác công tư. Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên” giai đoạn 2; Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - vốn vay Ngân hàng Thế giới... và các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư đô thị.

Với những nỗ lực quyết liệt, TP Thái Nguyên đang quyết tâm mạnh mẽ trở thành thành phố xanh, văn minh hiện đại, công nghiệp thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch, phát triển đô thị bền vững, kỷ cương quản lý đô thị được nâng cao, xứng đáng là trung tâm vùng miền núi phía bắc.

Năm 2020, TP Thái Nguyên phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; phát triển và nâng cao nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại.

Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư;  đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Triển khai các nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Triển khai công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn TP năm 2020.

Thanh Hoài