Điều chỉnh kích thước chữ

Trà Vinh cần quan tâm khai thác các thế mạnh của tỉnh

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.

Báo nói Công luận
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VGP

Thông báo kết luận nêu rõ, năm 2019 tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Trà Vinh đạt 14,85%, đưa Trà Vinh vào nhóm các tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước; tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống chỉ còn 22%, công nghiệp và dịch vụ chiếm 78% trong cơ cấu kinh tế; thu ngân sách đạt trên 13.600 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch.

Tuy nhiên, Trà Vinh vẫn còn là tỉnh nghèo, vẫn chưa tự cân đối được ngân sách địa phương; hạ tầng giao thông còn khó khăn; liên kết vùng kết quả còn hạn chế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, Trà Vinh cần quan tâm khai thác các thế mạnh, phát triển kinh tế biển và ven biển, cảng biển, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ logistics.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 cần lưu ý bài học kinh nghiệm "tự lực, tự thân", làm cơ sở quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm tới (2021 - 2025); đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Trà Vinh cần khẩn trương xây dựng nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030 để triển khai lập Quy hoạch; việc lập Quy hoạch phải phù hợp với khả năng huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, các khu vực trong tỉnh; bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017.

Đồng thời, huy động các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm có tính liên vùng, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi, hệ thống cấp, thoát nước, bảo vệ môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; sớm thực hiện các giải pháp ứng phó kịp thời hạn chế tối đa tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và phải bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho người dân.

Trà Vinh cũng cần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng văn hóa và con người; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Trà Vinh phải đề cao trách nhiệm công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, hướng đến nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân, nhất là ở cấp cơ sở. Nâng cao chất lượng xử lý thông tin phản hồi của các doanh nghiệp, người dân; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí…

PV