Điều chỉnh kích thước chữ

Trang bị bổ sung tàu dầu 150 tấn cho Cục Điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan

(CLO) Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Trung (Hải đội 2) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan được trang bị bổ sung 1 tàu dầu sức chở 150 tấn; cấp tàu: Biển hạn chế II; tốc độ 13 hải lý/giờ.

Audio
Tàu của Hải quan Việt Nam truy bắt tàu nghi vấn buôn lậu. Ảnh minh họa

Tàu của Hải quan Việt Nam truy bắt tàu nghi vấn buôn lậu. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án "Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020".

Theo đó, điều chỉnh thông số kỹ thuật tàu dầu sức chở dầu hàng 150 tấn; cấp tàu: Biển hạn chế II; tốc độ 13 hải lý/giờ. Bổ sung 1 tàu dầu trang bị cho Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Trung (Hải đội 2) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, với thông số kỹ thuật như trên.

Kinh phí thực hiện Đề án "Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020" (đã bao gồm 3 tàu dầu được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này) đảm bảo cân đối được nguồn trong phạm vi khái toán kinh phí thực hiện Đề án theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/9/2011.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin và số liệu báo cáo, bảo đảm việc mua sắm, quản lý, sử dụng tàu thuyền theo đề án thực hiện theo quy định của pháp luật; tiết kiệm, hiệu quả, không làm thất thoát tài sản của nhà nước.

PV