Điều chỉnh kích thước chữ

Tranh cãi kỷ luật Hiệu trưởng Tôn Đức Thắng: Bộ Giáo dục báo cáo gì?

(CLO) Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thẩm quyền kỷ luật Hiệu trưởng của Tổng Liên Đoàn Lao động là có căn cứ.

Audio

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo tổng hợp ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp về việc tạm đình chỉ công tác và xử lý kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh.

Trong thời gian qua, bên cạnh việc chưa thành lập được Hội đồng trường và chưa kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt như báo cáo của Đoàn công tác đã làm rõ, một số vấn đề khác của Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng được các cấp lãnh đạo, đại biểu Quốc hội và xã hội quan tâm, đặc biệt việc tạm đình chỉ công tác và xử lý kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh.

Ông Lê Vinh Danh được biết đến là người có công nâng tầm trường Đại học Tôn Đức Thắng (ảnh nguồn internet).

Ông Lê Vinh Danh được biết đến là người có công nâng tầm trường Đại học Tôn Đức Thắng (ảnh nguồn internet).

Thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trên cơ sở tổng hợp ý kiến thống nhất với Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau:

Luật Giáo dục đại học năm 2012 có quy định về hình thức xử lý vi phạm đối với những hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục đại học (Điều 71), nhưng không quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm.

Luật số 34 có quy định về việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học công lập (khoản 10 Điều 1), nhưng cũng không có quy định về thẩm quyền, quy trình, thủ tục tạm đình chỉ công tác và kỷ luật hiệu trưởng.

Tuy nhiên, ông Lê Vinh Danh là đảng viên và khi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng còn là viên chức quản lý nên việc xử lý vi phạm được áp dụng theo quy định của Đảng, Luật Viên chức và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể, khoản 5 Điều 52 Luật Viên chức quy định: “Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức”.

Khoản 1 Điều 31 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức quản lý.

Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định về thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người giữ chức vụ quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng .

Ông Lê Vinh Danh được Tổng Liên Đoàn bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng theo Quyết định số 789/QĐ-TLĐ ngày 2/7/2014. Tại thời điểm tháng 8/2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng không có HĐT theo quy định tại Luật số 34, Tổng Liên Đoàn đã áp dụng Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP;

Đồng thời căn cứ kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khoản 1 Điều 71 Luật phòng chống tham nhũng và khoản 2 Điều 43 Nghị định 59/2019/NĐ-CP  để ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh do có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Ngày 17/9/2020, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh: Bộ Giáo dục báo cáo, ban hành Quyết định số 04-QĐ/ĐUK thi hành kỷ luật đồng chí Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Khoản 6 Điều 2 Quy định số 102-QĐ/TW  quy định: “Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể”.

Tại thời điểm tháng 10/2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng không có Hội Đồng Trường theo quy định tại Luật số 34 và cũng không có khả năng thành lập Hội Đồn Trường theo Luật số 34 trong thời hạn 30 ngày, Tổng Liên Đoàn đã áp dụng Khoản 1 Điều 31 Nghị định 112/2020/NĐ-CP và những quy định liên quan khác để tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh.

Trinh Phúc