Điều chỉnh kích thước chữ

Trao 54 tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021

(CLO) Chiều 18/6, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021) và công bố, trao giải báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ XII năm 2021.

Audio

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lê Trọng Lập đã ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam 96 năm qua.

Theo đó, Báo chí Cách mạng Việt Nam vừa là tiếng nói của Đảng, vừa là diễn đàn của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng và các tầng lớp nhân dân. Báo chí luôn tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước; đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thể lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt, báo chí đã tham gia hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

Là một bộ phận của Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo chí Hà Giang đã thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của báo chí cách mạng và phát triển không ngừng với đầy đủ các loại hình: Báo in, báo phát thanh, báo truyền hình và báo mạng điện tử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Văn Nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Văn Nghị

Trải qua các thời kỳ, báo chí của tỉnh đã đem tiếng nói của Đảng đến với đồng bào các dân tộc; động viên, cổ vũ đồng bào các dân tộc, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển lao động, sản xuất, nâng cao đời sống; thắt chặt tình quân dân, giữ vững biên cương của Tổ quốc.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Phó ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh đã báo cáo, nhận xét và tổng kết công tác chấm Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021.

Năm 2021 là lần thứ XII, giải báo chí tỉnh Hà Giang được diễn ra. Giải năm nay, Hội đồng sơ khảo đã nhận được 127 tác phẩm báo chí.

Ngoài các tác phẩm của những người làm báo chuyên nghiệp, giải còn ghi nhận một lượng không nhỏ những tác phẩm của lực lượng cộng tác viên các cơ quan báo, đài.

Kết quả, có 54 tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021, trong đó có 4 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích.

PV