Điều chỉnh kích thước chữ

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí lý luận của Đảng”

(CLO) Ngày 31/7, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí lý luận của Đảng” và Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Audio

Tại buổi Lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí lý luận của Đảng” tặng Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cũng tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 3 đồng chí lãnh đạo Tạp chí Cộng sản: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chánh Văn phòng Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí lý luận của Đảng” tặng Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh Minh Anh

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí lý luận của Đảng” tặng Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh Minh Anh

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nêu rõ chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Bộ trưởng Tô Lâm đã có 14 bài viết công bố trên Tạp chí Cộng sản. Những bài viết này có ý nghĩa rất quan trọng vào việc bổ sung, phát triển lý luận về bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nói riêng trong tình hình mới.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã có nhiều chỉ đạo quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc, đội ngũ cán bộ hai cơ quan phối hợp công tác chặt chẽ, nhất là cập nhật, nắm bắt thông tin hoạt động của Bộ Công an để tuyên truyền chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 03 đồng chí lãnh đạo Tạp chí Cộng sản. Ảnh Minh Anh

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 03 đồng chí lãnh đạo Tạp chí Cộng sản. Ảnh Minh Anh

Đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn trong thời gian tới Bộ trưởng Tô Lâm sẽ có thêm nhiều bài viết đóng góp vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nói riêng và lý luận chính trị nói chung; tiếp tục có chỉ đạo, tạo điều kiện để hai cơ quan phối hợp tốt hơn trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, thân thiết, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Tạp chí Cộng sản đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và cá nhân đồng chí Bộ trưởng nói riêng; đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc hai cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả, sáng kiến nhằm đẩy mạnh việc phối hợp, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.