Điều chỉnh kích thước chữ

Triển khai thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn

(CLO) Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện các giải pháp, cam kết đã phát biểu tại phiên chất vấn của kỳ họp, thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội.

Báo nói Công luận
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Zing

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Zing

Để thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện các giải pháp, cam kết đã phát biểu tại phiên chất vấn của kỳ họp, thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ liên quan báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.

PV