Điều chỉnh kích thước chữ
BHXH Đà Nẵng:

Triển khai thực hiện quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW

(NB&CL) Công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ luôn được BHXH TP. Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong nhiều năm qua, và được triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực, nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân, DN....

Báo nói Công luận

Những điểm cộng đáng khích lệ

Cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trước tiên phải nói đến, đó là việc thay đổi phương thức tiếp nhận hồ sơ (TNHS) và rút ngắn thời gian giao dịch đã được BHXH thành phố Đà Nẵng thực hiện rất tích cực thời gian qua. Đến nay, đã cắt giảm hầu hết giao dịch trực tiếp với cơ quan, đơn vị tham gia; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị được thay bằng giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ chuyển phát bưu chính công ích. Việc nộp hồ sơ trong giao dịch hồ sơ điện tử được thực hiện 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần và có 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Tất cả hồ sơ giấy giao dịch với đơn vị sử dụng lao động được thực hiện thông qua dịch vụ chuyển phát của cơ quan Bưu điện (doanh nghiệp không phải trả phí).

TTHC

Từ việc thay đổi phương thức TNHS và trả kết quả đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đã hạn chế được sự chồng chéo trong quá trình giải quyết công việc. Việc giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, chấm dứt việc TNHS trực tiếp của các phòng nghiệp vụ, tạo cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ và ngăn chặn xảy ra tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân. Do vậy, trong 9 tháng đầu năm 2019, đã tiếp nhận 236.261 lượt (tăng 16,59% so với cùng kỳ năm trước) với 1.098.447 hồ sơ các loại. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 237.885 lượt (tăng 16,65% so với cùng kỳ năm trước) với 1.076.433 hồ sơ; trong đó, đã tiếp nhận 22.103 lượt với 72.218 hồ sơ và chuyển trả 78.750 lượt với 365.760 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận 131.121 lượt với 897.238 hồ sơ qua giao dịch hồ sơ điện tử.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm TTHC cũng có những kết quả đáng kể. Bộ TTHC hiện nay gồm 05 lĩnh vực với 27 thủ tục (lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH 15 thủ tục; lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) 04 thủ tục; lĩnh vực chi trả BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 03 thủ tục; lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN 04 thủ tục và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 01 thủ tục), trong đó có 19/27 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ngoài ra, việc rà soát, cắt giảm các giấy tờ, thủ tục rườm rà không cần thiết luôn được BHXH thành phố quan tâm; xây dựng hướng dẫn bổ sung quy trình, thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo kịp thời, thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Triển khai thực hiện cấp lại thẻ BHYT mà không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ ban đầu, người tham gia BHYT có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH nào từ thành phố đến quận, huyện để được cấp lại thẻ BHYT. Năm 2018, đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết 110 ngày đối với 11 TTHC, được tổ chức, cá nhân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ... cũng chính là một minh chứng rõ nét cho những kết quả khả quan. 

Thêm vào đó, việc kết nối liên thông dữ liệu trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giám định BHYT đã và đang thực hiện góp phần không nhỏ trong công tác đơn giản hóa TTHC. BHXH thành phố đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu và quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động và trả sổ BHXH cho người lao động. Tính đến cuối tháng 9/2019, đã rà soát, bàn giao sổ BHXH cho 9.733 đơn vị với 244.834 lao động, đạt tỷ lệ 99,77% so với tổng số lao động toàn thành phố. Công tác giám định BHYT được BHXH thành phố thực hiện trên Hệ thống thông tin Giám định BHYT, 100% cơ sở khám chữa bệnh đã cập nhật dữ liệu hằng ngày lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT liên thông toàn quốc. Kết quả đến nay, toàn bộ các hệ thống quản lý và nghiệp vụ đã được kết nối liên thông trên toàn quốc, góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, giúp cho ngành BHXH giám sát, quản lý kịp thời, hiệu quả.

Không chỉ vậy, việc thực hiện văn phòng không giấy được thực hiện trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, từ khâu tiếp nhận, quy trình soạn thảo văn bản và chuyển chỉ đạo đến từng cán bộ, công chức, viên chức kịp thời, góp phần giảm thời gian tác nghiệp, xử lý công việc, tiến đến mục tiêu văn phòng không giấy. Đến nay, đã cấp, sử dụng 12 chứng thư số của tổ chức và 136 chữ ký số của cá nhân thuộc BHXH thành phố.

ttr1

Song song với các cách thức triển khai trên, BHXH Đà Nẵng cũng tăng cường thực hiện một số giải pháp khác như triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH thông qua dịch vụ tin nhắn; Thành lập Fanpage trên mạng xã hội Facebook; Triển khai tiện ích hẹn giờ đăng ký TTHC qua Trang thông tin điện tử BHXH thành phố và Tổng đài 0236.1022; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại bất kỳ cơ quan BHXH quận, huyện hoặc tại BHXH thành phố; Thực hiện chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân cho người lao động; Xây dựng hình ảnh công chức, viên chức BHXH thành phố theo tinh thần “3 hơn”: nhanh hơn, hợp lý hơn và thân thiện hơn; “4 xin”: xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn; “4 luôn”: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ...

Xây dựng mục tiêu cụ thể cao hơn mục tiêu đề ra

Với sự cộng hưởng nhiều giải pháp trong quá trình triển khai, đến cuối tháng 9/2019 toàn thành phố có 9.259 đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, với 241.454 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; 4.672 người tham gia BHXH tự nguyện; 227.731 người tham gia BHTN; độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 96,5% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng.

Có thể nói rằng, để có được những kết quả trên, BHXH thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực tham mưu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Cùng với đó, BHXH thành phố đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tham mưu Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 18/9/2018 Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách BHXH”; tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 9753/KH-UBND ngày 17/12/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách BHXH”.

Đồng thời, BHXH thành phố tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 7778/KH-UBND ngày 10/10/2018 triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020; Công văn số 1799/UBND-KGVX ngày 22/3/2019 về việc triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; Công văn số 2297/UBND-SLĐTBXH ngày 11/4/2019 về việc tăng cường thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH năm 2019; Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, BHXH thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1515/KH-BHXH ngày 24/9/2018 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH.

cchctk3

Không chỉ có vậy, bên cạnh việc phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu chung của toàn Ngành, BHXH thành phố đã xây dựng mục tiêu cụ thể cao hơn mục tiêu đề ra tại Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16/8/2018 của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Đặc biệt phải nhấn mạnh rằng, nhờ sự nỗ lực, quyết liệt đó mà theo kết quả đánh giá khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC của BHXH thành phố, tính đến cuối tháng 9/2019 có 246 lượt đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công, trong đó có 246/246 lượt đánh giá hài lòng, chiếm tỉ lệ 100%. Thêm vào đó, BHXH thành phố cũng phối hợp chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp, người lao động với Sở Thông tin và Truyền thông để rà soát, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu công dân của thành phố Đà Nẵng để chia sẻ cho các ứng dụng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia, thực thi chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thiên Trường - Bảo Minh