Điều chỉnh kích thước chữ

Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

(CLO) Trong phiên làm việc sáng nay (7/4) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Audio

Theo đó, trong phiên làm việc sáng nay của Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Đây là các đồng chí sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không tham gia Ban chấp hành Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Trong danh sách 13 thành viên Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội miễn nhiệm có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Sau khi trình miễn nhiệm, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh này được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và có kết quả vào chiều nay (7/4).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sinh ngày 25/8/1956.

Quê quán: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

- Học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1973 - 10/1978: Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

11/1978 – 1987: Cán bộ, Tổ phó, Tổ trưởng bộ môn thiết kế; Xưởng phó, Xưởng trưởng Xưởng Thiết kế công trình, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng. Bí thư Chi bộ xí nghiệp, Phó Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh xí nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Vĩnh Phú.

1988 – 1992: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú.

10/1992 – 12/1996: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú, Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn xây dựng Vĩnh Phú. Từ 1993 – 1995 học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

01/1997 – 12/1999: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc. Từ 1997-2000 học lớp cao học quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

12/1999 - 9/2001: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (từ tháng 5/2001), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc.

10/2001 – 6/2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Đại biểu Quốc hội khóa XI.

7/2004 – 10/2005: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (nhiệm kỳ 2001-2005), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XI tỉnh Vĩnh Phúc.

10/2005 - 5/2010: Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2005-2010). Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

5/2010 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

8/2011 – 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đến nay.

Quốc Trần