Điều chỉnh kích thước chữ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

(CLO) Theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ được triển khai xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Báo nói Công luận
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cho ý kiến về mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cho ý kiến về mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: TTXVN

Theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Innovation Center (NIC).

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý; vận động, quản lý và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phục vụ hoạt động của Trung tâm; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài khoản viện trợ cho Trung tâm.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh nghiệm quốc tế cho thấy xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tập trung xung quanh một cơ sở hỗ trợ đổi mới sáng tạo (thường gọi là Trung tâm đổi mới sáng tạo) đã và đang chứng tỏ là động lực tăng trưởng hàng đầu đối với tất cả các nền kinh tế. Vì vậy, các Trung tâm đổi mới sáng tạo xuất hiện và phát triển ngày càng nhiều không chỉ ở các quốc gia.

Hiện nay, nước ta đã có một số khu công nghệ cao, công viên phần mềm và hàng chục cơ sở vườn ươm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp có quy mô và lĩnh vực hoạt động khác nhau. Tuy vậy, có thể nói chúng ta chưa có một Trung tâm đổi mới sáng tạo đúng nghĩa theo thực tiễn quốc tế tốt nhất.

Vì vậy, việc thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia theo chuẩn mực quốc tế phổ biến, tiến tới hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia ở trình độ phát triển cao đã trở nên hết sức cần thiết.

PV