Điều chỉnh kích thước chữ

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu

(CLO) Trung tướng Phùng Sĩ Tấn được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Audio

Ngày 4/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với nội dung các vấn đề trình bày trong Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại Đại hội.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại Đại hội.

Các ý kiến thảo luận thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đồng thời nhấn mạnh, bổ sung, làm rõ một số nội dung, đề xuất kiến nghị Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 29 đồng chí và 2 đồng chí dự khuyết, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, phù hợp với cơ cấu.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu  - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu  - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Bộ Tổng Tham mưu  - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVII và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo công tác tham mưu chiến lược, chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Các văn kiện được Đại hội tham gia đóng góp ý kiến thực sự là kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tổng Tham mưu; là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và kinh nghiệm rút ra từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; biểu thị quyết tâm cao của Đảng bộ tiếp tục: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; chỉ huy, chỉ đạo nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và hạ sĩ quan binh sĩ Bộ Tổng Tham mưu phát huy truyền thống: “Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng”; luôn nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm, chủ động sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.