Điều chỉnh kích thước chữ

Trung tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam

(CLO) Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, Trung tướng Trịnh Văn Quyết vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Audio

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/4.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết sinh ngày 22/1/1966 tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ông có trình độ Cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Về quá trình công tác: Trước tháng 5/2016 là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2.

Tháng 5/2016: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2.

Tháng 8/2016: Được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Từ ngày 26 đến 28/6/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020: Được thăng quân hàm Trung tướng.

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc Trần