Điều chỉnh kích thước chữ

Trường Đại học Ngoại thương: Thu trái quy định, để ngoài sổ sách hàng tỷ đồng!

(CLO) Ngày 5/3, Thanh tra Chính phủ chính thức ra thông báo công bố kết luận thanh tra việc giải quyết tố cáo một số nội dung về quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và công tác cán bộ tại Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT). Đồng thời chỉ ra nhiều sai phạm.

Báo nói Công luận
Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ảnh: IT

Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ảnh: IT

Theo thông báo, kết quả thanh tra, rà soát việc giải quyết tố cáo cho thấy, giai đoạn 2005-2015, ĐHNT có nhiều vi phạm quy định trong quản lý đào tạo, quản lý mua sắm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính và công tác cán bộ.

Đặc biệt trong thời gian dài các quy định về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng không được thực hiện; công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ vi phạm quy định về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện sự độc đoán của Hiệu trưởng ĐHNT.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, những sai phạm trên là nguyên nhân chính gây ra bất bình trong cán bộ, viên chức và mất đoàn kết trong Ban giám hiệu của ĐHNT nhiệm kỳ 2010-2015.

Thu học phí cao hơn quy định

Sau khi rà soát các nội dung tố cáo liên quan đến Trường ĐH Ngoại thương, Thanh tra Chính phủ kết luận, việc Trường ĐH Ngoại thương liên kết đào tạo đại học tại chức với Tổng công ty xây dựng Hà Nội (Handico) là đơn vị không có chức năng đào tạo.

Kết quả xác minh của Đoàn thanh tra cho thấy, năm 2007, Trường ĐH Ngoại thương ký 3 hợp đồng liên kết đào tạo đại học tại chức với Handico, trong khi Handico không có chức năng đào tạo là trái với Luật Giáo dục 2005.

Ngoài ra, Trường ĐH Ngoại thương còn thỏa thuận giao cho Handico quản lý lớp học, thu học phí, cử cán bộ tham gia giảng dạy và có thể mời giáo viên giảng dạy các môn khi có sự đồng ý của Trường ĐH Ngoại thương là không đúng quy định tại luật.

Nội dung tố cáo này là đúng và trách nhiệm đối với các vi phạm này thuộc về Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và Trưởng khoa đào tạo tại chức của Trường ĐH Ngoại thương giai đoạn 2005-2010.

Đối với nội dung tố cáo về việc Trường ĐH Ngoại thương thu học phí cao học cao hơn quy định, kết quả  chứng minh cho thấy năm học 2006-2007, Trường ĐH Ngoại thương quy định và thực hiện thu học phí cao hơn quy định của Nhà nước. Các năm từ năm học (2007-2008) đến năm học (2012-2013), Trường ĐH Ngoại thương đều quy định thu thêm khoản “hỗ trợ đào tạo” đối với những học viên không phải là cán bộ, viên chức đi học. Tổng số tiền đã thu sai quy định là hơn 2,8 tỉ đồng.  

Trách nhiệm về việc thu trái quy định thuộc về Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách vật chất và Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường ĐH Ngoại thương giai đoạn 2007-2010 và giai đoạn 2010-2013.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Ngoại thương cũng đã vi phạm trong việc thu tiền ôn thi cao học. Giai đoạn từ 2009 đến 4/2012, Khoa Sau đại học đã tổ chức thu, chi tiền ôn thi cao học là trái Quy chế chi tiêu nội bộ của trường; sử dụng thẻ học viên để thu tiền là vi phạm quy định; đồng thời đã để ngoài sổ kế toán hơn 1,5 tỉ đồng.

Trách nhiệm đối với sai phạm là của Hiệu trưởng, Trưởng khoa Sau đại học, phó Hiệu trưởng phụ trách vật chất, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính giai đoạn 2009-2010 và giai đoạn 2010-2015.

Cơ quan thanh tra cũng khẳng định việc Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương ban hành quyết định phạt đối với những học viên chậm nộp tiền học phí là không đúng quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh của Đoàn thanh tra cho thấy, các năm 2011-2013, Trường ĐH Ngoại thương ra quyết định yêu cầu các sinh viên nộp phạt nếu chậm nộp học phí đến hạn là trái thẩm quyền. Hiện trường đã trả lại cho 62 học viên, số tiền là 14.293.000 đồng; còn lại số tiền hơn 1,3 tỉ đồng thu phạt của 2.493 học viên chưa được trả lại.

Không hoàn thành nhiệm vụ vẫn được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng

Theo Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2005 – 2013, ĐHNT không có quy định về quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc ĐHNT.

Đến tháng 10/2013, Hiệu trưởng ĐHNT ký quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc lại vi phạm về độ tuổi, quy trình đã được quy định trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

ĐHNT cũng không có quy hoạch đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; không tiến hành quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của ĐHNT.

Đáng lưy ý, Hiệu trưởng, Đảng ủy ĐHNT đã thực hiện quy trình, đề xuất và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Đào Thị Thu Giang, trong khi bà Giang không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2010- 2015.

Tương tự, bà Lê Thị Thu Thủy không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2010-2015, nhưng Hiệu trưởng, Đảng ủy ĐHNT vẫn thực hiện quy trình, đề xuất và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020...

Ngoài ra, thông báo kết luận thanh tra việc giải quyết tố cáo một số nội dung về quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và công tác cán bộ còn chỉ ra hàng loạt các sai phạm khác tại Trường ĐH Ngoại thương.

Đối với những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2005-2015 trong việc lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vi phạm tại Đại học Ngoại thương; kiểm điểm trách nhiệm trong việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo, xử lý kỷ luật tại trường này để tố cáo kéo dài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với lãnh đạo Đại học Ngoại thương có vi phạm được nêu trong các kết luận kiểm tra, thanh tra trước đây nhưng kiểm điểm, xem xét trách nhiệm chưa khách quan.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu, quản lý về tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, quản lý cán bộ, thanh tra, giải quyết tố cáo để xảy ra vi phạm.

Đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Đại học Ngoại thương, Thanh tra Chính phủ kiến nghị đối với những người mà đã kiểm điểm, xem xét trách nhiệm chưa khách quan cần được xem xét xử lý lại mới đảm bảo công bằng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước.

Cơ quan thanh tra nêu rõ: Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Đại học Ngoại thương kiểm điểm, xử lý đúng quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Minh Chí