Điều chỉnh kích thước chữ

Truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trên VTV1

(CLO) Chương trình nghệ thuật Thi đua là yêu nước chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ được THTT lúc 20h10 ngày 9/12 trên kênh VTV1.

Audio

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Thi đua là yêu nước" chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ cùng khán giả truyền hình nhìn lại những hình tượng, phong trào thi đua yêu nước qua nhiều thời kỳ khác nhau của lịch sử dân tộc.

Chương trình cũng hướng tới tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây. Bên cạnh đó, chương trình còn có các phần giao lưu, phóng sự, MV ca nhạc và các tiết mục âm nhạc đặc sắc.

Hoàn tất công tác chuẩn bị Chương trình nghệ thuật

Hoàn tất công tác chuẩn bị Chương trình nghệ thuật "Thi đua là yêu nước".

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X là 2.300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 Đoàn đại biểu.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.