Điều chỉnh kích thước chữ

Từ 1/4 Tổng cục Hải quan thực hiện nhiều khoản thu không dùng tiền mặt

(CLO) Theo đó, các khoản tiền như tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác… sẽ được ủy thác và hướng dẫn nộp qua Kho bạc Nhà nước.

Audio
Cải cách thủ tục để tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp trong đó có lĩnh vực hải quan (Ảnh TL)

Cải cách thủ tục để tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp trong đó có lĩnh vực hải quan (Ảnh TL)

Theo văn bản thông báo mới đây của Tổng cục Hải quan, kể từ ngày 1/4/2019, các cơ quan Hải quan địa phương hướng dẫn doanh nghiệp (DN) thực hiện nộp các khoản (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) vào ngân sách nhà nước (NSNN) bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước (KBNN). 

Cũng theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, thời gian qua, ngành Hải quan đã quyết liệt thực hiện việc thanh toán không dung tiền mặt (TTKDTM) thông qua hình thức thu nộp thuế, phí và lệ phí hải quan điện tử qua tổ chức tín dụng. Việc TTKDTM đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ nhiều trong việc nộp tiền của người nộp thuế. 

Đến nay trong tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước, tỷ lệ thanh toán, nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, qua KBNN  tương đối cao, khoảng 92%.

Hiện nay cơ quan hải quan đã có phần mềm kê khai và nộp thuế điện tử và trong thời gian tới, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục cải thiện hơn nữa để phần mềm đơn giản, thuận tiện và dễ sử dụng để giúp DN nhất là đối với DN vừa và nhỏ, siêu nhỏ có thể áp dụng trong kê khai, tính toán nộp thuế, lệ phí cho cơ quan hải quan. 

Thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, Tổng cục Hải quan đã tích cực mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan bằng việc triển khai Hệ thống cung cấp DVCTT (Hệ thống HQ36a).

Sau gần 2 năm kể từ khi chính thức vận hành,  Hệ thống HQ36a  đã tiếp nhận và xử lý tổng số 191 nghìn hồ sơ. Số lượng hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) nộp qua hệ thống DVCTT đã tăng lên qua từng tháng cùng với việc mở rộng số lượng TTHC được cung cấp DVCTT. Nếu như tại thời điểm mới triển khai, trung bình mỗi tháng chỉ khoảng trên 6 nghìn hồ sơ thì đến nay đã vào khoảng 12 nghìn hồ sơ/tháng. 

Hầu hết các cục Hải quan tỉnh, thành phố đều quan tâm chỉ đạo đơn vị triển khai, trong đó một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có số lượng hồ sơ rất lớn như Hải Phòng, Bình Dương …

Phương Nguyên