Điều chỉnh kích thước chữ

Từ năm 2021, những trường hợp nào khi xây nhà không cần giấy phép?

(CLO) Từ ngày 1/1/2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó quy định nhiều công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng.

Audio
Từ 1/1/2021, một số trường hợp xây nhà sẽ không còn phải xin phép. Ảnh: Thái Sơn

Từ 1/1/2021, một số trường hợp xây nhà sẽ không còn phải xin phép. Ảnh: Thái Sơn

Theo đó, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng.

Trước khi tiến hành xây dựng, chủ đầu tư chỉ có nhiệm vụ gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

Ngoài ra, nhà ở riêng lẻ nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cũng được miễn giấy phép (trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa).

Bên cạnh đó, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng (trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa) cũng không phải xin giấy phép xây dựng.

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 cũng quy định thời gian cấp phép xây dựng rút ngắn hơn 10 ngày so với quy định hiện hành. Cụ thể, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày (hiện nay là 30 ngày), bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời.