Điều chỉnh kích thước chữ

Từ ngày 1/2/2021 không còn quy định cấm hát nhép

(CLO) Ngày 14/12, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Một trong những điểm mới của Nghị định là không còn quy định cấm hát nhép.

Audio

Trong Nghị định 79, Điểm d (Khoản 2, Điều 6) trước đây nêu rõ một trong các hành vi bị cấm đối với tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật là: Sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn.

Nghị định 144/2020 mới có hiệu lực sẽ thay thế cho Nghị định 79/2012 và Nghị định 15/2016.

bỏ quy định cấm hat nhép

Theo đó, Điều 3 Nghị định 144/2020 (Quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn) chỉ gồm bốn nội dung là: 

1. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

3. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

4. Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Theo đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn việc bỏ quy định cấm hát nhép nhằm trao quyền và tăng trách nhiệm cho những người đứng đầu tổ chức nghệ thuật biểu diễn. Người nghệ sĩ cũng phải có trách nhiệm với chính mình trước công chúng.

Tuy nhiên, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng cho biết trong trường hợp chương trình yêu cầu không hát nhép, nghệ sĩ cố tình hát nhép, chương trình có quyền xử phạt.