Điều chỉnh kích thước chữ

Từ ngày 1/2/2021, thí sinh tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế không cần phải có danh hiệu trong nước 

(CLO) Ngày 14/12, Chính phủ ban hành Nghị định 144 về Nghệ thuật biểu diễn và sẽ được áp dụng từ ngày 1/2/2021. Đặc biệt, trong Nghị định mới này có 1 điểm mới về việc người đẹp Việt Nam đại diện đi thi nhan sắc tại các đấu trường quốc tế.

Audio

Trước đó, thí sinh cần phải đạt thành thích top 3 (có danh hiệu) của một cuộc thi trong nước mới được cấp phép mới được dự thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Trong quá khứ, nhiều cá nhân đã đi thi "chui" và sau đó phải nộp phạt khi về nước.

Trong Nghị định 144 về Nghệ thuật biểu diễn mới ban hành, thí sinh không cần có danh hiệu từ trước, nhưng phải đáp ứng 3 điều kiện để được đi thi.

H'Hen Niê

Cụ thể, theo Điều 19 của Nghị định 144, có 3 điều kiện đối với cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu:

1. Thí sinh có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi.

2. Thí sinh không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

3. Thí sinh không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi đáp ứng 3 điều kiện trên cá nhân phải làm hồ sơ và gửi đến cơ quan quản lý. Thành phần hồ sơ gồm, tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu, phiếu lý lịch tư pháp số 1, bản sao giấy mời dự thi kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Nếu những cá nhân không thực hiện đúng thủ tục trên Nghị định mới yêu cầu không được sử dụng danh hiệu khi hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam.