Điều chỉnh kích thước chữ

Từ ngày 22/5, Việt Nam áp dụng giá điện mặt trời theo khung mới

(CLO) Nhằm khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, từ ngày 22/5, Chính phủ sẽ áp dụng quy định chi tiết giá mua điện mới đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Audio
Công nhân đang lắp đặt một dự án điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: TL

Công nhân đang lắp đặt một dự án điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: TL

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại VN để áp dụng từ ngày 22/5 tới.

Theo đó, dự án điện mặt trời nối lưới đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 thì dự án (hoặc một phần dự án đó) được áp dụng biểu giá mua điện mới.

Cụ thể, mức giá 1.783 đồng/kWh (7,69 cent) dành cho dự án điện mặt trời nổi; 1.644 đồng/kWh (7,09 cent) với điện mặt trời mặt đất và 1.943 đồng/kWh (8,38 cent) với điện mặt trời trên mái nhà. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Các dự án khác không thuộc diện kể trên sẽ được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

Thủ tướng giao Bộ Công thương có trách nhiệm nghiên cứu hoàn chỉnh cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, lộ trình thực hiện và báo cáo Thủ tướng phê duyệt triển khai trên toàn quốc.

Trước đó, mức giá mua điện mặt trời là 2.086 đồng/kWh. Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh, được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến hết tháng 12/2019, đã có 91 dự án điện mặt trời đưa vào vận hành với tổng công suất 4.550 MW. Trong khi đó gần 19.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt, công suất 318 MW, và hơn 70% tập trung khu vực phía Nam. 

Thanh Lâm