Điều chỉnh kích thước chữ

Tước quyền sử dụng GPLX ô tô với trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ

(CLO) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội trong công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở với Phòng Quản lý phương tiện và người lái về việc thống kê, báo cáo các trường hợp lái xe vi phạm TTATGT đường bộ do Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, xử lý và tước quyền sử dụng GPLX ô tô theo quy định.

Audio

Để tăng cương công tác quản lý trong việc cấp, đổi GPLX ô tô cơ giới đường bộ.Từ ngày 01/08/2017 đến ngày 31/08/2017, Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra, xử lý VPHC các trường hợp vi phạm TTATGT bằng hình thức phạt tiền và áp dụng tước quyền sử dụng GPLX ô tô 210 trường hợp, trong đó: 48 trường hợp GPLX do Sở GTVT Hà Nội cấp trong đó: 43 trường hợp tước GPLX 60 ngày, 01 trường hợp tước 90 ngày và 04 trường hợp tước 120 ngày, 162 trường hợp GPLX do các Sở GTVT khác cấp.

PV