Điều chỉnh kích thước chữ

Tùy tiện ban hành QĐ thu hồi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của người dân

Ông Lê Quang Xế, sinh năm 1963, (ngụ tại ấp Long Quới, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có một miếng đất diện tích 197,7m2, xây nền từ năm 1985, xây nhà ở và trồng cây ăn trái từ năm 1997. Năm 2000 ông Xế đăng ký xin cấp GCNQSDĐ và được cấp GCNQSDĐ vào năm 2001 với diện tích nêu trên. Bỗng nhiên đến ngày 22/11/2015 thì UBND huyện Chợ Mới ra QĐ thu hồi GCNQSDĐ của ông Xế để cấp cho bà Trần Thị Liềm, với lý do: “Cấp trùng thửa và không đúng đối tượng” (?).

Audio

(NB&CL) Ông Lê Quang Xế, sinh năm 1963, (ngụ tại ấp Long Quới, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có một miếng đất diện tích 197,7m2, xây nền từ năm 1985, xây nhà ở và trồng cây ăn trái từ năm 1997. Năm 2000 ông Xế đăng ký xin cấp GCNQSDĐ và được cấp GCNQSDĐ vào năm 2001 với diện tích nêu trên. Bỗng nhiên đến ngày 22/11/2015 thì UBND huyện Chợ Mới ra QĐ thu hồi GCNQSDĐ của ông Xế để cấp cho bà Trần Thị Liềm, với lý do: “Cấp trùng thửa và không đúng đối tượng” (?).

Tháng 3 -2016, bà Trần Thị Liềm khởi kiện ông Xế về miếng đất vin vào QĐ nói trên của UBND huyện Chợ Mới.

Trước đó, bà Trần Thị Liềm và Trần Thị Yêm thắng kiện trong vụ kiện với ông Trần Văn Ựng và bà Trần Thị Lời, Bản án số 21/DSPT, ngày 28/4/1978. Phòng THA Sở Tư pháp tỉnh An Giang thực hiện việc cưỡng chế buộc ông Trần Văn Ựng và bà Trần Thị Lời giao thêm cho bà Trần Thị Liềm và bà Trần Thị Lời 15.071m2 đất thổ cư, (trước đó hai bà đã nhận được 2.565m2 đất rẫy). Bốn người: Bà Trần Thị Liềm, Trần Thị Yêm, ông Trần Văn Ựng, bà Trần Thị Lời tranh chấp đất từ năm 1997 và đã được Tòa Phúc thẩm xét xử dứt điểm từ Bản án số 21/DSPT nói trên.

Sau đó, Viện KSND tỉnh An Giang đã có CV ngày 28/3/1997 kết luận là “Việc thực hiện cưỡng chế của Phòng THA Sở Tư pháp đã có những dấu hiệu chưa phù hợp pháp luật”. Cũng trong CV này, Viện KSND tỉnh An Giang đã nhắc nhở Phòng THA Sở Tư pháp rút lại hồ sơ THA về, “Tiếp tục cho hai bên (Bà Liềm, bà Yêm, ông Ựng, bà Lời) thương lượng lại. Để tránh những tranh chấp mới và chờ việc xử lý của cơ quan có thẩm quyền, đề nghị đồng chí Viện trưởng làm việc với Ban chỉ đạo THA huyện và UBND xã Long Kiến: “Giữ nguyên quyền sử dụng đất cho những người đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất và họ tiếp tục canh tác”.

lequang-xe Ông Lê Quang Xế bức xúc về việc thi hành án huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cưỡng chế ngoài bản án!

Vụ tranh chấp đất đai của 4 người nói trên không dính dấp gì đến phần đất của ông Lê Quang Xế. Ông Ựng và bà Lời ngoài giao đất còn giao một số vàng cho bà Liềm và bà Yêm. Tuy vậy họ vẫn còn thiếu bà Liềm và bà Lời khoảng 211,7m2 đất. Bà Trần Thị Liềm lại tiếp tục làm đơn thúc giục Phòng THA thực hiện cưỡng chế và đã được cấp dư đến 223,50m2, trong đó có phần đất của ông Lê Quang Xế. Để làm được việc này, UBND huyện Chợ Mới ban hành QĐ số 1107/QĐ.UB ngày 22/11/2005 V/v “Thu hồi chứng nhận quyền sử dụng đất” của ông Lê Quang Xế, khiến ông Xế chới với và hết sức bức xúc; chưa kịp trấn tĩnh thì bị bà Liềm khởi kiện, đòi dỡ nhà.

Trước tình hình này, Viện KSND tỉnh đã chỉ đạo Phòng THA Sở Tư pháp tỉnh An Giang ngưng THA vụ tranh chấp nói trên giữa bốn người trong vụ việc với những phần đất tranh chấp của bốn người này. Ông Lê Quang Xế là người ngoài cuộc và phần đất hợp pháp của ông cũng nằm ngoài những phần đất tranh chấp, không dính dáng gì đến vụ việc.

Vậy, dựa vào cơ sở nào và nguyên nhân nào khiến UBND huyện Chợ Mới tùy tiện ban hành QĐ thu hồi GCNQSDĐ của ông Xế để thực hiện lệnh cưỡng chế thi hành án, cấp cho bà Trần Thị Liềm, và lại cấp dư diện tích đất so với bản án những 223,50m2?

Báo NB &CL sẽ tiếp tục đưa tin đến bạn đọc về vụ việc này. 

 Trần Tín