Điều chỉnh kích thước chữ

Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn thấp

(CLO) Tuy xử lý hình sự về tham nhũng tăng nhưng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng năm 2018 có xu hướng giảm, đạt 34,34% so với yêu cầu, giảm 1.38% so với năm 2017. Có 3 tỉnh không có kết quả thu hồi tài sản tham nhũng là Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Tuyên Quang.

Audio
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Đây là thông tin được đưa ra trong Báo cáo Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh 2018 (PACA INDEX 2018) do Thanh tra Chính phủ vừa công bố mới đây.

Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2018 đánh giá kết quả xử lý các hành vi tham nhũng tập trung vào 3 nội dung. Một là, đánh giá kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân, tổ chức đã xảy ra tham nhũng.

Hai là, kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh.

Ba là, hiệu quả của địa phương trong việc thu hồi tiền, tài sản, đất đai bị tham nhũng thông qua các biện pháp hành chính, hình sự.

Xử lý hình sự chiếm tỷ lệ cao

Theo Thanh tra Chính phủ, điểm số trung bình toàn quốc về xử lý các hành vi tham nhũng đạt 57.95 % so với yêu cầu (tăng 1,21% so với số điểm năm 2017).

So với các kỳ đánh giá trước, năm 2018 là năm đầu tiên về xử lý hành vi tham nhũng có tỉnh đạt điểm tối thiểu (Tuyên Quang, Ninh Thuận đạt 0 điểm).

Trong 3 nội dung thành phần đánh giá, điểm về xử lý hình sự chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là xử lý hành chính, cuối cùng là điểm về nội dung thu hồi tài sản.

Kết quả xử lý hành chính về hành vi tham nhũng có xu hướng giảm và chỉ đạt 48.74% so với yêu cầu, số tỉnh không có kết quả xử lý hành chính là 13 tỉnh (tăng 3 tỉnh so với năm 2017). Đối với 30 tỉnh có kết quả xử lý hành chính ở mức cao (đạt trên 70%), có 13 tỉnh đạt điểm tối đa, giảm 3 tỉnh so với năm 2017.

Về kết quả xử lý hình sự, năm 2018 có 56 tỉnh đạt kết quả xử lý hình sự ở mức cao (đạt trên 70%), tăng 3 tỉnh so với số lượng năm 2017. Có 2 tỉnh không có kết quả về xử lý hình sự đối với tội phạm tham nhũng (Ninh Thuận, Tuyên Quang). 

Có thể thấy việc phát hiện hành vi tham nhũng chủ yếu qua công tác điều tra, truy tố, xét xử là tương đồng với kết quả ở mức cao của việc xử lý hình sự.

Việc đánh giá phản ánh năm 2018 các địa phương tiếp tục tập trung nhiều nỗ lực và đạt kết quả khả quan hơn trong việc phát hiện và xử lý hình sự đối với tội phạm tham nhũng.

Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng giảm

Tuy xử lý hình sự có tăng hơn nhưng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng năm 2018 có xu hướng giảm nhẹ, đạt 34,34% so với yêu cầu, giảm 1.38% so với năm 2017. Có 3 tỉnh không có kết quả thu hồi tài sản tham nhũng (Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Tuyên Quang).

Trên bình diện cả nước, đa số các tỉnh có kết quả thu hồi tài sản tham nhũng dưới mức trung bình. Việc thu hồi đất đai do hành vi tham nhũng vẫn duy trì ở mức thấp.

Thực tế này chỉ ra việc thu hồi và khắc phục về kinh tế do tham nhũng gây ra vẫn rất khó khăn, nỗ lực trong các năm qua của các địa phương trong cả nước chưa tương xứng với kỳ vọng và yêu cầu của việc xử lý hành vi tham nhũng. 

So với năm 2017, năm 2018 có khoảng cách khá xa đối với khoảng điểm trong xử lý hành vi tham nhũng: Thành phố Hồ Chí Minh đạt tối đa (21.04 điểm) trong khi Tuyên Quang không có báo cáo đạt được điểm tại nội dung này. Có tới 13 tỉnh không xử lý hành chính.

Các tỉnh Bạc Liêu, Ninh Thuận, Quảng Ngãi tuy có ghi nhận trong xử lý hành chính, xử lý hình sự nhưng báo cáo không có số liệu về thu hồi tài sản tham nhũng.

Kết quả xử lý hành vi tham nhũng năm 2018 có xu hướng tăng hơn đã phản ánh nỗ lực lớn của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án nhân dân các cấp trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng tại các địa phương. Có thể nói, sự nỗ lực này tạo tiền đề thuận lợi cho việc thu hồi tài sản do hành vi tham nhũng vào các năm tiếp theo.

So với năm 2017, năm 2018 điểm đánh giá công tác PCTN bình quân cả nước thấp hơn; các kết quả về Quản lý nhà nước, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và phát hiện các hành vi tham nhũng đều thấp hơn năm trước nhưng nội dung xử lý hành vi tham nhũng tại các địa phương tiếp tục được duy trì ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng.

Việc đánh giá công tác PCTN nói chung, đánh giá chỉ số phát hiện và xử lý tham nhũng nói riêng đã bám khá sát thực tế tại các địa phương.

Tuy nhiên, tỷ lệ nghịch giữa nội dung phát hiện và xử lý tham nhũng cũng cho thấy việc phát hiện hành vi tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng... tại các địa phương không cải thiện mà có dấu hiệu giảm.

Trong khi việc xử lý hình sự có dấu hiệu tăng do thực tế nhiều vụ án về tham nhũng còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài; việc xử lý các tội phạm về hành vi tham nhũng tập trung vào những vụ án lớn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Đồng thời cũng có thể thấy tính quan trọng, cấp thiết của Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết công việc hàng ngày của người dân và doanh nghiệp.