Điều chỉnh kích thước chữ

UBND Thành phố Hà Nội xem xét Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019

(CLO) Sáng 25/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp UBND Thành phố tháng 10/2018 nhằm xem xét, xử lý, giải quyết một số nội dung quan trọng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Audio

Tại phiên họp, nội dung đầu tiên và quan trọng nhất được tập thể UBND thành phố xem xét, quyết định, đó là Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của TP Hà Nội.

Tập thể UBND cũng cho ý kiến vào báo cáo 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của TP Hà Nội; báo cáo 5 năm thực hiện Luật Thủ đô; về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CGTĐT TP Hà Nội 

Trình ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bệnh viện 09 và Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Đồng thời, tại phiên họp cũng đưa ra Nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng năm đối với các Ban liên lạc tù chính trị trên địa bàn TP Hà Nội; Nghị quyết quy định chính sách đặc thù của TP Hà Nội về chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng từ 80 tuổi trở lên thực hiện 2 năm một lần, trong năm không thực hiện chính sách điều dưỡng của Trung ương; quy định nội dung chi, mức chi cho kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng có sự tham gia của học sinh quốc tế.

 PV