Điều chỉnh kích thước chữ

UBND tỉnh Bắc Kạn “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp “xẻ thịt” đất rừng!

(CLO) Hơn 2,1 ha nằm trong quy hoạch đất rừng sản xuất nhưng lại được UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận cho Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn Sơn Nữ trái quy định.

Audio

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, năm 2015, từ tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản chấp thuận để Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn Hương Rừng với diện tích 2,5ha tại thị xã Bắc Kạn.

Cũng trong năm 2015, bà Nguyễn Thị Thu Nga (chủ sở hữu Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn) đã tiến hành thực hiện chuyển nhượng hơn 22.000 m2 đất rừng sản xuất của 7 hộ gia đình, cá nhân tại vị trí được UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận địa điểm đầu tư dự án nêu trên. Tháng 3/2016, bà Nga có đơn xin sáp nhập tài sản cá nhân là quyền sử dụng đất trên vào Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn Sơn Nữ với diện tích sử dụng đất 21.304m2, tổng vốn đầu tư dự án là 106,4 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày cấp GCN đầu tư, hoàn thành dự án vào quý III năm 2022.

Việc khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư là cần thiết nhưng cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật

Việc khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư là cần thiết nhưng cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật

Tháng 7/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đồng ý cho doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng 21.304m2 đất rừng sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ và giao cho Công ty Thái Sơn Bắc Kạn thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện dự án. Giá đất để tính tiền thuê đất là 488.000 đồng/m2 (theo bảng giá đất đoạn từ sau đường vào Trung tâm chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn đến đầu cầu Huyền Tụng là 2.400.000 đồng/m2).

Việc hợp thức hóa đất rừng sản xuất đã vấp phải nhiều ý kiến của người dân địa phương cũng như cử tri thành phố Bắc Kạn cho rằng, UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận địa điểm cho Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn Sơn Nữ trên diện tích đất rừng là chưa phù hợp, bởi theo quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2020 thì diện tích 21.034m2 trên là thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất.

UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện đưa 21.304m2 đất rừng vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Bắc Kạn là không đúng quy định của pháp luật Đất đai…Đặc biệt, ý kiến của nhiều người dân nguyên là cán bộ thành phố Bắc Kạn, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn khẳng định, UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất thấp hơn giá đất tại bảng giá đất không phù hợp, gây thất thu tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

Đồng quan điểm trên, Luật sư Vi Văn Diện, Giám đốc Công ty Luật Thiên Minh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện chuyển đổi 21.304m2 đất rừng sản xuất sang đất thương mại, dịch vụ và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Bắc Kạn là không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 3, Điểm b Khoản 3, Điều 40 và Khoản 2 Điều 46 Luật Đất đai năm 2013. Từ sai phạm trên dẫn đến UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thành đất thương mại, dịch vụ giao cho Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn thuê là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Thêm một dấu diệu cho thấy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp vi phạm đó là dù chưa có chấp thuận của tỉnh Bắc Kạn thì doanh nghiệp này đã thực hiện nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Theo Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn thực hiện nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thu Trang để thực hiện dự án khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bắc Kạn là chưa đúng với quy định tạo Khoản 1 Điều 193 Luật Đất đai năm 2013.

Trước sự việc trên, Báo Nhà báo và Công luận đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, rà soát và xử lí nghiêm những cán bộ sai phạm trong quá trình tham mưu, có văn bản trả lời Báo để có cơ sở thông tin tới bạn đọc.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Thành Vinh