Điều chỉnh kích thước chữ

UBND TP Hà Nội xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm

(CLO) Sáng 14/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố tháng 2/2019 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Audio
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: HNM

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: HNM

Dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; các Phó Chủ tịch UBND: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; các ban thuộc HĐND TP; các sở, ban, ngành, địa phương liên quan...

Tại phiên họp, các thành viên tập thể UBND TP Hà Nội, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cho ý kiến về: Đề án đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm thành quận vào năm 2020;

Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận vào năm 2020 và Đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận vào năm 2020.  

Bên cạnh đó, tập thể UBND thành phố cũng xem xét, góp ý vào việc ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND (ngày 8-7-2013) của UBND thành phố ban hành quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn; dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau hội nghị tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2030, thay thế Quyết định số 3075/QĐ-UBND (ngày 12-7-2012) của UBND thành phố về quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời ban hành quy chế quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của nhà văn hóa thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố; quyết định phê duyệt đề án quản lý rủi ro về theo dõi giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

P.V