Điều chỉnh kích thước chữ

Ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp Thủ đô

(CLO) Sáng 27/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong năm 2019.

Báo nói Công luận
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CGTĐT TP Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CGTĐT TP Hà Nội

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển (NN&PTNT) nông thôn Chu Phú Mỹ đã báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội về những kết quả tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Trong năm qua, ngành Nông nghiệp Thủ đô đã đạt tăng trưởng 3,6% so với cùng kỳ năm 2017. Toàn thành phố hiện có 5.044ha diện tích sản xuất rau an toàn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Ngành nông nghiệp Thủ đô đã hình thành nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện Hà Nội có 126 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; duy trì 121 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; xây dựng 40 nhãn hiệu được bảo hộ;...

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 4 huyện và 323/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong 63 xã còn lại, có 2 xã đã được Đoàn thẩm định thành phố xác định đủ điều kiện; 52 xã đạt và cơ bản đạt 15-18 tiêu chí và 9 xã đạt và cơ bản đạt 11-14 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, ngành Nông nghiệp Thủ đô cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa nhiều; tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít;...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018 của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động của ngành Nông nghiệp; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ khó khăn, hạn chế của nông nghiệp, nông thôn Hà Nội như: Thu nhập của người dân còn thấp; cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa chuyển dịch mạnh; các mô hình sản xuất tập trung chưa nhiều và còn nhỏ; vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn rất đáng lo ngại;...

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thể hiện tốt hơn nữa vai trò kết nối giữa người nông dân với doanh nghiệp.

Xây dựng các mô hình sản xuất hàng hoá tập trung gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; ứng dụng công nghệ, đưa các cây trồng, vật nuôi có giá trị cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh;...

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chú trọng giải quyết những nhiệm vụ cấp thiết trước mắt như: bảo vệ an toàn đê, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

P.V