Điều chỉnh kích thước chữ

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn tất tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty

(CLO) Chiều 15/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký biên bản chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Uỷ ban. Đây là lễ ký kết thứ 5 giữa Ủy ban với các Bộ, cũng là lễ ký kết cuối cùng của để hoàn tất quá trình tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ.

Báo nói Công luận

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, 5 doanh nghiệp được bàn giao cho Uỷ ban gồm: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Lương thực Miền Nam. Các doanh nghiệp này hiện có số vốn khoảng 50.000 tỷ đồng (trong đó, riêng Tập đoàn Cao su Việt Nam có số vốn khoảng 40.000 tỷ đồng); sở hữu gần 500.000 ha đất nông lâm nghiệp.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn bày tỏ, sau khi tiếp nhận 5 doanh nghiệp này, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với các cơ quan liên quan để chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được vị trí, vai trò và nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu các doanh nghiệp theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Toàn cảnh lễ ký biên bản chuyển giao. Ảnh: Đỗ Hương 

Thứ trưởng cũng mong muốn Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như 5 doanh nghiệp trên sẽ thường xuyên phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thực hiện đúng định hướng phát triển của ngành nông nghiệp, có hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Ông Tuấn cũng đề nghị lãnh đạo 5 doanh nghiệp, tập thể người lao động đoàn kết, thống nhất với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, sau khi tiếp nhận 5 doanh nghiệp, Uỷ ban sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, các cơ quan liên quan để chỉ đạo các doanh nghiệp này thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, với việc tiếp nhận 5 doanh nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã hoàn thành tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

PV