Điều chỉnh kích thước chữ

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nói riêng và góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội nói chung.

Audio

Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã thẩm tra 17 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và 2 dự thảo nghị định của Chính phủ (đã trình thông qua 13 luật, 5 nghị quyết); tham gia phối hợp thẩm tra 47 dự án luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác chủ trì thẩm tra theo phân công.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban đã đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và hệ thống pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Ủy ban tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được để tiếp tục đổi mới, phát triển. Các thành viên của Ủy ban ngoài việc thực hiện chức năng đại biểu Quốc hội, đồng thời còn là đại diện ưu tú của lực lượng vũ trang nhân dân.

"Các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần tiếp tục có những đóng góp tâm huyết để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tiếp tục nêu cao truyền thống tốt đẹp của “bộ đội cụ Hồ”, của lực lượng Công an nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu, xây dựng đề án để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với ba cấu phần gồm: tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý: "Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục quán triệt, bám sát Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội để có định hướng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hợp tác quốc tế, đối ngoại, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nói riêng và góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội nói chung".

Quốc Trần