Điều chỉnh kích thước chữ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự HĐND tỉnh Hòa Bình

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các quyết định phê chuẩn nhân sự HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Audio
Ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TTXVN

Ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TTXVN

Theo Nghị quyết số 1089/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 11/11/2020.

Trước đó, ngày 11/11, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hòa Bình đã bầu ông Bùi Đức Hinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Bùi Đức Hinh sinh năm 1968, dân tộc Mường, quê quán xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tháng 10/2019, ông Bùi Đức Hinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước đó, ông Hinh giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Tại Nghị quyết số 1087/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1088/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1084/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Văn Tứ, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1085/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Văn Dực, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1086/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đăng Ninh, kể từ ngày 11/11/2020.

T.Toàn